Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Cuộc họp Ủy ban Thúc đẩy và Bảo vệ Phụ nữ và trẻ em ASEAN lần thứ 23

12/10/2021

Ngày 12/10/2021, tại Hà Nội, cuộc họp lần thứ 23 của Ủy ban Thúc đẩy và Bảo vệ Quyền của Phụ nữ và Trẻ em ASEAN (ACWC) đã đươc tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự chủ trì của Ông Dato Paduka Haji Junaidi bin Haji Abdul Rahman, Đại diện về Quyền trẻ em của Bru-nây Đa-ru-sa-lam, Chủ tịch đương nhiệm ACWC. Đại diện ACWC của các nước thành viên ASEAN đã thảo luận về những nỗ lực của ASEAN trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em, đặc biệt trong tiến trình phục hồi COVID-19 thông qua Kế hoạch công tác của ACWC giai đoạn 2021-2025.

Tại Cuộc họp, Kế hoạch Công tác của ACWC giai đoạn 2021-2025 đã được các nước thành viên ASEAN nhất trí thông qua. Trên cơ sở các mục tiêu và nhiệm vụ của ACWC với vai trò là một cơ chế nhân quyền, Kế hoạch công tác ACWC giai đoạn 2021-2025 được xem là một văn kiện trong đó ASEAN tăng cường các hoạt động chính sách trong khu vực nhằm thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em trong ASEAN. Bốn lĩnh vực chính của Kế hoạch Công tác ACWC 2021-2025 bao gồm (i) Vận động chính sách; (ii) Hợp tác; (iii) Lồng ghép và (iv) Nâng cao năng lực.

image001.jpg

Phát biểu khai mạc Cuộc họp, Ông Dato Paduka Haji Junaidi bin Haji Abdul Rahman, Chủ tịch ACWC cho biết “Việc hoàn thiện Kế hoạch công tác của ACWC giai đoạn 2021-2025 đã được truyền cảm hứng bởi Chủ đề “Chúng ta quan tâm, chúng ta chuẩn bị, chúng ta thịnh vượng” của năm Chủ tịch ASEAN 2021 của Bru-nây Đa-rút-xa-lam”. Trong  đó, Kế hoạch Công tác của ACWC giai đoạn 2021-2025 được đảm bảo sẽ phản ánh đầy đủ kỳ vọng của ACWC đến năm 2025 cũng như phúc lợi và lợi ích tốt nhất của tất cả phụ nữ và trẻ em trong ASEAN”.
Cuộc họp cũng thảo luận về việc thực hiện Kế hoạch hành động khu vực ASEAN về Xóa bỏ bạo lực đối với Phụ nữ và Kế hoạch hành động khu vực ASEAN và Xóa bỏ bạo lực đối với Trẻ em, cụ thể thông qua việc hoàn thiện và thông qua Kế hoạch hành động khu vực về Bảo vệ trẻ em khỏi tất cả các hình thức bóc lột và lạm dụng trực tuyến và Kế hoạch hành động khu vực về Quyền của trẻ em trong bối cảnh di cư để trình lên Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 38 ghi nhận vào tháng 10 năm 2021.
Bên cạnh đó, thực hiện các nhiệm vụ của ACWC trong việc bảo vệ và tăng cường quyền năng của tất cả phụ nữ và trẻ em, ACWC đã nhất trí tiếp tục hỗ trợ và đóng góp cho việc thực hiện các sáng kiến liên ngành và liên trụ cột nhằm cải tiến chương trình nghị sự khu vực về buôn bán người; phụ nữ, hòa bình và an ninh; di cư; an sinh xã hội; hòa nhập cho người khuyết tật và phát triển bền vững.
Cuộc họp cũng công nhận tầm quan trọng của việc duy trì sự hỗ trợ và hợp tác của các đối tác đối thoại và phát triển của ACWC trong việc đạt được các mục tiêu của Kế hoạch công tác ACWC giai đoạn 2021-2025, cụ thể là những đối tác tham dự Phiên họp mở của Cuộc họp, bao gồm: Phái đoàn Canada tại ASEAN, UNICEF, UN WoMEN và Plan International. Trong thời gian tới, ACWC cùng với Ban thư ký ASEAN, các đối tác chính và các bên liên quan khác sẽ cùng nhau nỗ lực hơn nữa để đảm bảo các quyền của phụ nữ và trẻ em trong giai đoạn đại dịch khó khăn.
Xem