Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tỉnh Đồng Tháp bổ sung đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ lao động tự do

30/08/2021

Ngày 29/8, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 1277 /QĐ-UBND-HC về việc bổ sung đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) có hoàn cảnh thật sự khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ. 

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ: Hộ gia đình có người lao động tự do có hoàn cảnh thật sự khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc một trong 04 nhóm đối tượng (kể cả hộ có người đã được hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ) sau:

a) Thợ hồ (không bao gồm người làm cai, thầu; tự nhận thi công, sửa chữa nhà riêng, công trình); phụ hồ.
b) Người giúp việc nhà (theo giờ, theo ngày, theo tháng).
c) Người tự làm vá vỏ xe mô tô, xe đạp trên các tuyến lộ.
d) Người quanh năm sống từ thu nhập chính là làm thuê, làm mướn (trồng lúa, chăm sóc lúa, thu hoạch lúa bằng thủ công; bốc vác tại các cơ sở, cửa hàng vật tư nông nghiệp, cửa hàng vật liệu xây dựng; bốc vác lúa tại các bến bãi lên xuống tàu, ghe, xe tải; gánh cá thuê tại các chợ).
20210804-140324.jpg
Lãnh đạo UBND phường tại thành phố Cao Lãnh trao hỗ trợ cho lao động tự do theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ
Hộ gia đình được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau:
a) Hộ gia đình có thu nhập chính từ các công việc theo khoản 1 Điều 1 Quyết định này (ngoài ra không còn công việc làm khác để có thu nhập), địa điểm làm việc tại tỉnh Đồng Tháp trong khoản thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh.
b) Hộ gia đình không có đất canh tác; hộ gia đình không có cơ sở sản xuất kinh doanh với điều kiện sinh hoạt thật sự khó khăn.
c) Đang thường trú hoặc tạm trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo quy định của pháp luật.
Mức hỗ trợ, phương thức chi hỗ trợ: Mỗi hộ gia đình được hỗ trợ 01 suất.
a) Mức hỗ trợ: 1.500.000 đồng/hộ.
b) Phương thức thực hiện: chi hỗ trợ 01 lần cho hộ gia đình.
Trình tự, thủ tục thực hiện:
a) Hộ gia đình có người thuộc đối tượng tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này, đăng ký hỗ trợ tại Uỷ ban nhân dân cấp xã đưa vào danh sách.
b) Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hỗ trợ của hộ gia đình, Uỷ ban nhân dân cấp xã chủ động phối hợp với Uỷ Mặt trật Tổ quốc Việt Nam cấp xã thực hiện rà soát, thẩm định đối tượng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều này, lập danh sách trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện (thông qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện).
c) Trong 02 ngày làm việc, kể từ nhận được đầy đủ hồ sơ, Uỷ ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).
d) Trong 03 ngày làm việc, kể từ nhận được đầy đủ hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời, giao Uỷ ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo thực hiện chi hỗ trợ theo quy định.
Thời gian triển khai thực hiện hỗ trợ từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành cho đến hết ngày 30/9/2021.
Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định này; tổ chức kiểm tra, giám sát, theo dõi, tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện hỗ trợ.
 
Xem