Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Chính phủ cấp hơn 130.000 tấn gạo hỗ trợ người dân 24 tỉnh gặp khó khăn do dịch Covid-19

20/08/2021

 Sáng ngày 20/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 1415/QĐ-TTg chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 130.175,67 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 24 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 năm 2021.

xuat-cap-gao-ho-tro_1.jpg
Cụ thể 24 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhận hỗ trợ gạo như sau: Tỉnh Đắk Lắk: 534,390 tấn gạo; Tỉnh Đắk Nông: 577,110 tấn gạo; Tỉnh Đồng Tháp: 5.883,465 tấn gạo; Tỉnh Tây Ninh: 336,255 tấn gạo; Tỉnh Cà Mau: 2.862,330 tấn gạo; Tỉnh Vĩnh Long: 2.103,195 tấn gạo; Tỉnh Long An: 807,000 tấn gạo; Tỉnh Kiên Giang: 2.278,170 tấn gạo; Tỉnh Trà Vinh: 1.738,950 tấn gạo; Tỉnh Khánh Hòa: 2.000,010 tấn gạo; Tỉnh Bình Dương: 11.325,000 tấn gạo; Tỉnh Bến Tre: 2.408,265 tấn gạo; Tỉnh Bình Định: 1.000,500 tấn gạo; Tỉnh An Giang: 3.362,280 tấn gạo; Tỉnh Nghệ An: 341,100 tấn gạo; Tỉnh Tiền Giang: 3.006,225 tấn gạo; Tỉnh Đồng Nai: 3.128,505 tấn gạo; Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: 2.283,495 tấn gạo; Tỉnh Phú Yên: 1.852,665 tấn gạo; Thành phố Đà Nẵng: 1.630,635 tấn gạo; Thành phố Cần Thơ: 5.015,490 tấn gạo; Tỉnh Bình Thuận: 4.018,485 tấn gạo; Tỉnh Ninh Thuận 577,200 tấn gạo và Thành phố Hồ Chí Minh: 71.104,950 tấn gạo.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định, chịu trách nhiệm về thông tin số liệu báo cáo.
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định, phù hợp với công tác phòng, chống dịch tại địa phương. Trường hợp sau khi thực hiện nếu vẫn còn khó khăn, UBND các tỉnh, thành phố báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng chính phủ xem xét tiếp tục hỗ trợ.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các Bộ Trưởng Bộ Tài chính, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên chịu trách nhiệm về thi hành quyết định này.
* Trước đó, ngày 18/8, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản số 2726/LĐTBXH-BTXH trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ tổng số 130.175,67 tấn gạo để cứu đói cho 8.678.378 khẩu, trong thời gian 01 tháng (mức hỗ trợ 15kg gạo/khẩu) thuộc 24 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 năm 2021.
 
Xem