Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tăng cường các biện pháp thực chất, hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19

02/08/2021

Thực hiện Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng vừa ký ban hành công văn số: 2477/LĐTBXH-VP yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tăng cường các biện pháp thực chất, hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19.

images_1.jpg

(Ảnh minh họa)

Theo đó, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ:

1. Quán triệt nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1063/CĐ-TTg và các văn bản chỉ đạo của Bộ tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động của đơn vị; tiếp tục thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, thực chất, hiệu quả các biện pháp cụ thể phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã ban hành trong thời gian qua, phù hợp theo tình hình thực tiễn tại địa phương nơi cư trú và tại cơ quan.
2. Phân công lịch trực lãnh đạo, công chức, viên chức của đơn vị để xử lý công việc của cơ quan (trực tiếp hoặc trực tuyến, gửi lịch tuần của đơn vị báo cáo Lãnh đạo Bộ phụ trách và Văn phòng Bộ) và giao nhiệm vụ để công chức, viên chức, người lao động làm việc trực tuyến tại nhà từ ngày 02 tháng 8 năm 2021 tới khi hết giãn cách xã hội tại địa phương. Các đơn vị quản lý nhà nước bố trí toàn bộ lãnh đạo và từ 01 đến 02 công chức của đơn vị trực giải quyết công việc hàng ngày tại cơ quan. Các đơn vị sự nghiệp bố trí tối thiểu số lượng viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan, đủ để bảo đảm giải quyết công việc cần thiết của đơn vị và phù hợp với quy định hiện hành của địa phương.
3. Thường xuyên theo dõi, đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý, bảo đảm tối đa yêu cầu về tiến độ, chất lượng và hiệu quả; không để tình trạng nợ đọng, quá hạn nhiệm vụ được giao.
4. Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo việc cấp Giấy đi đường (theo yêu cầu của chính quyền địa phương) cho công chức, viên chức và người lao động khi yêu cầu làm việc tại cơ quan; chịu trách nhiệm về việc công chức, viên chức, người lao động gây lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian trực tại cơ quan.
5. Báo cáo thông tin kịp thời về các trường hợp công chức, viên chức, người lao động của đơn vị là ca bệnh COVID-19 (F0), đối tượng tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19 (F1) và những vấn đề phát sinh liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 về Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ (qua Văn phòng Bộ, điện thoại: 024.3936.2913, di động: 0969.394.665 hoặc 0912.508.052; email: phongtkth@gmail.com).

Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

Toàn văn công văn số: 2477/LĐTBXH-VP download Tại đây

Xem