Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 -27/7/2021): Tuyên Quang quan tâm mọi mặt đến người có công

06/07/2021

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa có văn bản gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh; Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 -27/7/2021). Trong đó nhấn mạnh, cần quan tâm đặc biệt đến thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng; đồng thời đẩy mạnh phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", góp phần động viên, chăm lo đời sống gia đình người có công với cách mạng.  

 Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Lao động -Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ sau: Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 9/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản quy định về chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

 

ncc1.jpg

Ảnh minh họa

Thực hiện đầy đủ chính sách bảo hiểm y tế và chăm lo sức khỏe đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ; chi trả trợ cấp đầy đủ, kịp thời cho các đối tượng người có công với cách mạng theo đúng quy định; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng để trục lợi; xây dựng kế hoạch thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng và người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan giải quyết hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng.
Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, rà soát và giải quyết hồ sơ còn tồn đọng sau chiến tranh đề nghị công nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, tiếp tục tu bổ, sửa chữa, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ (Nghĩa trang liệt sĩ, Đài tưởng niệm liệt sĩ, Đền thờ liệt sĩ, Nhà bia ghitên liệt sĩ).
Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố lựa chọn các đối tượng thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng chế độ ưu đãi hằng  tháng và người có công tiêu biểu để các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, tặng quà nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh -Liệt sĩ.
Thực hiện nghiêm Kết luận số 34/KL-TTr ngày 02/02/2021 của Thanh tra Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng tại tỉnh Tuyên Quang.
Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm liệt sĩ tỉnh và Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, kiểm tra, rà soát và giải quyết hồ sơ còn tồn đọng sau chiến tranh đề nghị công nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; giải quyết kịp thời đơn thư kiến nghị, đề nghị, khiếu nại, tố cáo về chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng.
Tiếp tục thực hiện việc rà phá bom mìn; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; thực hiện giải mã phiên hiệu đơn vị, tra cứu hồ sơ quân nhân; tra cứu thông tin liệt sĩ.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh -Liệt sĩ. Hướng dẫn việc sử dụng các hình thức tuyên truyền như: Pa nô, áp phích, khẩu hiệu, băng rôn ở khu công cộng về nội dung "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa".
Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách,pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực người có công với cách mạng; các hoạt động truyền thông chuyên đề gắn với đề tài Thương binh -Liệt sĩ và người có công với cách mạng.
Tăng  thời  lượng  phát  sóng truyền hình, mở các chuyên mục trên sóng truyền hình, xây dựng các phóng sự chuyên đề "Đền ơn đáp nghĩa", nêu gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"; gương điển hình tiên tiến là người có công, thân nhân liệt sĩ vượt khó vươn lên trong công tác, lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, tích cực học tập và  làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Sở Y tế phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội thực hiện nghiêm Kết luận số 34/KL-TTr ngày 02/02/2021 của Thanh tra Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng tại tỉnh Tuyên Quang. Chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh và chăm lo sức khỏe đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng theo đúng quy định.
Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan cấp thẻ Bảo hiểm y tế và thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng đúng, đủ, kịp thời.
Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên có kế hoạch tuyên truyền, phát động các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh hưởng ứng phong trào ủng hộ Quỹ "Đền ơn, đáp nghĩa"ở các cấp để tạo nguồn lực chăm sóc giúp đỡ người có công với cách mạng thuộc diện khó khăn về đời sống và nhà ở; hướng dẫn các tổ chức thành viên trên địa bàn hưởng ứng và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh -Liệt sĩ.
Tỉnh đoàn Tuyên Quang phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh -Liệt sĩ. Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt các chương trình học tập và noi gương các anh hùng liệt sĩ; biểu dương những tấm gương lao động là con thương binh, con liệt sĩ tiêu biểu trong các lĩnh vực học tập, công tác và sản xuất. Chủ trì, tổ chức và hướng dẫn các cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện tốt Lễ dâng hương, "Thắp nến tri ân liệt sĩ" tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.
Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp đẩy mạnh vận động ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa". Triển  khai  các  hoạt  động  kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh -Liệt sĩ trên địa bàn bảo đảm thiết thực, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Huy động các nguồn lực tập trung ưu tiên hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở trên địa bàn.
Tiếp tục tu bổ, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ; thăm viếng và tổ chức tốt chương trình thắp nến tri ân liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ theo đúng quy định; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.
Thực hiện nghiêm Kết luận số 34/KL-TTr ngày 2/2/2021 của Thanh tra Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng tại tỉnh Tuyên Quang. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và kịp thời xử lý những vướng mắc, vi phạm trong việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ cơ sở.
Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các sở,  ngành, cơ quan, tổ chức chính trị -xã hội, đơn vị cấp tỉnh; doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia đăng ký, thực hiện hỗ trợ kinh phí làm mới và sửa chữa nhà ở năm 2021 đối với người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng có khó khăn về nhà ở.
Các hoạt động đồng bộ như trên nhằm tiếp tục tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân trong tỉnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Xem