Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Quảng Ngãi tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021)

05/07/2021

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021).

Mục đích của Kế hoạch nhằm phát huy truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc. Nêu cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đơn vị, tổ chức và Nhân dân trong việc tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng và thân nhân. Huy động các nguồn lực xã hội tích cực tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” góp phần động viên, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần các gia đình người có công.
Dịp này, tỉnh Quảng Ngãi sẽ đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thương binh, liệt sĩ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; tiếp tục triển khai thực hiện tốt nội dung Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng...
Tập trung kiểm tra, rà soát, hướng dẫn xác lập hồ sơ, xét duyệt hồ sơ hưởng trợ cấp ưu đãi người có công cho công dân kịp thời, đúng quy định, không để sót, chậm trễ. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với các “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” còn sống và người có công, như: nhận phụng dưỡng, hỗ trợ về nhà, điều dưỡng chăm sóc sức khỏe, chi trả đủ số tiền, kịp thời, tận tay các chế độ trợ cấp ưu đãi của Nhà nước quy định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công từ tỉnh đến cơ sở. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công ngay từ cơ sở, đặc biệt là các nội dung, vụ việc tồn đọng, kéo dài thuộc thẩm quyền giải quyết của các địa phương. Ngăn ngừa và xử lý nghiêm các vi phạm, tiêu cực trong thực hiện chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng. 
CB-DV.jpg
Lãnh đạo, cán bộ và đảng viên huyện Bình Sơn dâng hương, viếng thăm tại nghĩa trang
Phấn đấu thực hiện hỗ trợ đầu tư xây dựng sửa chữa, nâng cấp khoảng 3.008 phần mộ liệt sĩ; sửa chữa, nâng cấp khoảng 10 nghĩa trang liệt sĩ, với tổng kinh phí khoảng 17,8 tỷ đồng. Hỗ trợ kinh phí xây dựng mới 10 ngôi nhà tình nghĩa cho đối tượng người có công hoặc thân nhân người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở. 
Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đưa vào nghĩa trang liệt sĩ. Thực hiện tốt việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin. Thực hiện chế độ điều dưỡng, chăm sóc sức khoẻ đối với người có công. Tiếp tục vận động các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nhận phụng dưỡng các bà mẹ liệt sĩ được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
Xây dựng kế hoạch, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng là người có công sống trong hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Tổ chức huy động ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn tỉnh.
Tổ chức thăm, tặng quà gia đình người có công tiêu biểu nhân Kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Ngoài tiền quà tặng của Chủ tịch nước, của tỉnh; tùy điều kiện kinh tế của địa phương, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn quyết định đối tượng được tặng quà, mức tiền quà tặng của địa phương. Tổ chức Lễ đặt vòng hoa, viếng mộ liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi (xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa) vào sáng ngày 27/7/2021…
Xem