Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan: Hình thành hệ thống cơ sở có đủ quy mô, năng lực đáp ứng yêu cầu nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công

01/07/2021

Thực hiện Quyết định số 525/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch hệ thống cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, ngày 01/7, tại Trụ sở Bộ, Bộ LĐ-TBXH tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Đề án quy hoạch mạng lưới hệ thống cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan chủ trì Hội thảo. Tham dự có lãnh đạo Cục Người có công, đại diện Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, các Chuyên gia và đơn vị tư vấn xây dựng Đề án.

Cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cho rằng, quy hoạch hệ thống cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; phù hợp, thống nhất với định hướng chiến lược phát triển đất nước thời kỳ 2021 - 2030; phù hợp theo đặc điểm từng vùng lãnh thổ, số lượng người có công được nuôi dưỡng tập trung, số lượng người có công được hưởng chế độ điều dưỡng của từng địa phương; đáp ứng được nhu cầu, tiêu chí, tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng.
“Mục tiêu của việc lập quy hoạch hướng tới hình thành hệ thống cơ sở có đủ quy mô, năng lực đáp ứng yêu cầu nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công; đảm bảo người có công được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc toàn diện cả về thể chất và tinh thần; là công cụ hiệu quả, hiệu lực của nhà nước để phục vụ việc hoạch định chính sách phát triển lĩnh vực chăm sóc người có công.” – Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan nhấn mạnh.
IMG-4895.JPG
Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan phát biểu tại Hội thảo
Theo Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 525/QĐ-TTg, Bộ đã giao Cục Người có công chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan liên quan xây dựng Đề án quy hoạch nhiệm vụ nêu trên, đến nay theo kế hoạch, đơn vị chủ trì và đơn vị tư vấn đã triển khai các nội dung và định hướng quy hoạch hệ thống cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng phù hợp theo đặc điểm từng vùng lãnh thổ, cơ cấu và số lượng người có công với cách mạng, phù hợp với khả năng đầu tư của nhà nước, bảo đảm tính kế thừa, tính khoa học, thực tiễn trong các thời kỳ 2021 - 2025, 2026 - 2030, 2031 - 2050.
Nâng cao chất lượng chăm sóc, điều dưỡng, phục hồi sức khỏe cho thương binh và người có công
Theo báo cáo, hiện cả nước có 695.480 người có công được hưởng chế độ điều dưỡng hàng năm với hai hình thức: Điều dưỡng tập trung và điều dưỡng tại gia đình. Bộ phận người có công với cách mạng hưởng chế độ điều dưỡng hai năm một lần khoảng 750.000 người.
Hệ thống cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng hiện có  67 Trung tâm. Trong đó, có 33 Trung tâm thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng người có công (chỉ chuyên về điều dưỡng luân phiên cho người có công); 15 Trung tâm thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công; 13 Trung tâm thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội; 6 Trung tâm lớn, thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng người có công.
Hàng năm, các Trung tâm luôn đảm bảo kế hoạch đưa đón đại biểu NCC đến điều dưỡng, đầy đủ các điều kiện vật chất như: Thuốc men; chăm sóc, tư vấn sức khỏe, phục vụ nhà, phòng chu đáo. Viên chức, lao động trong đơn vị có ý thức trách nhiệm cao trong công việc và luôn phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các dự án xây dựng mới các Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng đều được bố trí vốn kịp thời, công tác giải phóng mặt bằng dự án đã được hoàn thành tốt.
Nhìn chung các trung tâm này có cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu điều dưỡng người có công, tuy nhiên một vài công trình được đầu tư đã gần 20 năm, kinh phí duy tu, bảo trì hạn chế nên cũng đã xuống cấp. Cùng với đó, đa số đại biểu người có công tuổi cao, sức khỏe yếu, cộng với vết thương thực thể tái phát, ảnh hưởng chất độc hóa học, nên việc phục vụ gặp rất nhiều khó khăn. Cán bộ, viên chức và người lao động trong các Trung tâm có thu nhập thấp không bảo bảo đời sống gia đình...
IMG-4867.JPG
Quang cảnh Hội thảo
Đánh giá về dự thảo Đề án quy hoạch, các đại biểu tham dự cơ bản nhất trí và cho rằng dự thảo Đề án quy hoạch đã bám sát vào nội dung lập quy hoạch theo Quyết định số 525/QĐ-TTg.
Tuy nhiên đi vào chi tiết của dự thảo, ông Nguyễn Hoàng Vĩnh Thanh, Vụ Kế hoạch – Tài chính cho rằng, dự thảo Đề án quy hoạch chưa nêu rõ các căn cứ lập quy hoạch như Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng...Quy hoạch cần đảm bảo tính khoa học mang tầm vĩ mô và có tính dài hơi. Quy hoạch phải được xây dựng trên những cơ sở khoa học như dự báo số đối tượng NCC mới và đối tượng NCC mất để đưa ra quy hoạch đáp ứng nhu cầu nuôi dưỡng, điều dưỡng của NCC tại các trung tâm. 
Đồng thời cần chỉ ra được những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế; quy hoạch phải đảm bảo liên kết vùng giữa các trung tâm cũng như các cơ sở hạ tầng khác trong khu vực..
527efb63e8b91ce745a8.jpg
Chuyên gia Nguyễn Hữu Dũng - nguyên Viện trưởng Viện Khoa học - Lao động và xã hội tham gia góp ý cho dự thảo Đề án quy hoạch mạng lưới hệ thống cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Theo ý kiến của Chuyên gia Nguyễn Hữu Dũng - nguyên Viện trưởng Viện Khoa học - Lao động và Xã hội, quan điểm nhất quán về chính sách ưu đãi người có công đã được khẳng định trong các Nghị quyết Đại hội Đảng. Tại Đại hội XIII tiếp tục khẳng định: “Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Tiếp tục cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người có công; bảo đảm chế độ ưu đãi người và gia đình người có công phù hợp với xu hướng tăng trưởng kinh tế, tiến bộ và công bằng xã hội”.
"Do đó, việc quy hoạch hệ thống các cơ sở nuôi dưỡng người có công với cách mạng phải đáp ứng tối đa nhu cầu của các đối tượng, mức đạt chuẩn nhất định, theo hướng hiện đại; Tập trung đảm bảo nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc; Nâng cao vai trò quản lý nhà nước, chú ý đến mô hình quản lý theo hướng mở" - Chuyên gia Nguyễn Hữu Dũng góp ý.
Kết luận tại Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cho rằng, trong suốt 74 năm qua, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và lời căn dặn của Người, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến các đối tượng thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, các chính sách ưu đãi đối với thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng được Đảng và Nhà nước ban hành, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện.
Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cảm ơn và đánh giá cao những ý kiến xác đáng của các đơn vị và các chuyên gia. Thứ trưởng đề nghị Cục Người có công, cơ quan tư vấn tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu để khẩn trương hoàn thiện Đề án quy hoạch, trình Bộ.
Đồng thời đề nghị Cục thực hiện việc đăng tải toàn văn dự thảo trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến nhân dân; gửi lấy kiến góp ý của các bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định; hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7/2021.
 

 

Xem