Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thành phố Hồ Chí Minh: Hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2021

10/06/2021

 Ngày 03/6/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch số 1813/KH-UBND triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6” năm 2021. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy với chủ đề “Vì sức khoẻ của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà - Hãy tránh xa ma tuý”.

 UBND tỉnh Thành phố chỉ đạo tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy, đặc biệt là những điểm mới của Luật phòng, chống ma tuý năm 2021; tác hại của ma túy nhất là các loại ma túy tổng hợp; tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng, đẩy mạnh truyền thông qua các trang tin điện tử, mạng xã hội, các ứng dụng trên thiết bị điện thoại thông minh. Hoạt động tuyên truyền tập trung vào nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động phòng, chống ma tuý; tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông, hỗ trợ cai nghiện và hỗ trợ người sau cai nghiện tái hoà nhập cộng đồng; tập trung rà soát thống kê lập hồ sơ người nghiện mới và những người nghiện ma túy qua các hình thức cai nghiện trên địa bàn. Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy; tăng cường quản lý, giám sát, phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng quảng cáo, lôi kéo sử dụng, mua bán trái phép các chất ma tuý trên mạng xã hội; truy tố và xét xử các vụ án ma tuý điểm để tuyên truyền, răn đe, phòng ngừa chung; Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động dịch vụ văn hoá, thể thao, du lịch, không để phát sinh tệ nạn ma tuý. Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma tuý.

 
Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên, từng sở, ban, ngành, địa phương đã xây dựng kế hoạch cụ thể các hoạt động thuộc lĩnh vực theo trách nhiệm được phân công hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày quốc tế phòng, chống ma tuý và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy tạo nên một chiến dịch truyền thông phòng, chống ma tuý trên phạm vi toàn tỉnh, thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cộng đồng, các cấp uỷ Đảng, chính quyền và toàn xã hội trong công tác phòng, chống ma tuý. Các hoạt động của Tháng hành động triển khai thiết thực, hiệu quả, tạo hiệu ứng về truyền thông, tăng cường công tác đấu tranh trấn áp, chuyển hóa địa bàn, tụ điểm phức tạp về ma túy bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh./.
Xem