Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tây Ninh: Đẩy mạnh giáo dục nghề nghiệp thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp và xu thế toàn cầu hóa

22/06/2021

Với mục tiêu đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là yêu cầu phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn mà tỉnh có lợi thế, Tây Ninh đã và đang tổ chức xây dựng và triển khai các kế hoạch phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp một cách có hiệu quả.

Hiện nay, cơ cấu mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Tây Ninh gồm có 21 cơ sở, trong đó: 01 trường cao đẳng nghề công lập, 04 trường trung cấp, 09 trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên cấp huyện và 07 cơ sở khác có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Giai đoạn 2010-2020, các cơ sở GDNN trong tỉnh đã tuyển sinh được 126.454 người, với tỉ lệ lần lượt là: trình độ cao đẳng: 1,39%; trung cấp: 11,15%; sơ cấp: 43,80%; đào tạo nghề lao động nông thôn và đào tạo thường xuyên: 43,66%. Giai đoạn 2011-2020, Tây Ninh đã xác định các nghề trọng điểm và triển khai đầu tư vào: Nghề cắt gọt kim loại, Nghề hàn, Điện công nghiệp, Công nghệ ô tô. Trong 5 năm gần đây, nghề Điện công nghiệp và Công nghệ ô tô đạt tỉ lệ tuyển sinh cao do nhu cầu người học nghề này ngày càng gia tăng.

Cũng trong giai đoạn này, với nguồn lực đầu tư từ ngân sách tỉnh, ngân sách Trung ương, nguồn vốn vay ODA và các nguồn xã hội hóa khác, cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Tây Ninh ngày càng được mở rộng, hoàn thiện, đội ngũ giáo viên liên tục được nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Điển hình là Trường cao đẳng nghề Tây Ninh, tổng diện tích đất của trường là trên 20.000m2, trong đó có 24 phòng học với diện tích trên 3.100m2, 18 xưởng/phòng thực hành thí nghiệm với diện tích gần 9.000m2, và các phòng, khu vực khác như: phòng hội đồng, thư viện, khu rèn luyện thể chất, thể dục thể thao…; tổng số nhà giáo giáo dục nghề nghiệp của trường là 86 người, trong đó 37 người đạt trình độ thạc sỹ, 46 người đạt trình độ đại học, và 100% nhà giáo của trường đạt chuẩn Kỹ năng nghề, Nghiệp vụ sư phạm, Tiếng Anh và Tin học.
Capture.jpg
Ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2020 tỉnh Tây Ninh
Qua hơn 10 năm triển khai Quyết định số 55/2008/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 về ban hành Quy hoạch điều chỉnh mạng lưới dạy nghề tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2008-2010 và định hướng đến năm 2020, thống kê chỉ ra, số người tham gia học giáo dục nghề nghiệp tỉnh Tây Ninh năm sau cao hơn năm trước, lao động có việc làm sau đào tạo đạt tỷ lệ trên 90%; nguồn lực qua đào tạo cơ bản đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, qua đó đã góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 45% năm 2010 lên 70% vào năm 2020.
Bên cạnh thành tích nêu trên thì vẫn còn một vài tồn tại cần đặc biệt chú ý, như công tác quy hoạch chưa gắn liền với nhu cầu và điều kiện phát triển kinh tế-văn hóa của địa phương, một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp cơ sở vật chất còn lạc hậu, chưa thu hút được nguồn vốn xã hội hóa từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.
Trong giai đoạn sắp tới, dưới tác động của sự chuyển dịch về địa chính trị, địa kinh tế toàn cầu, tác động của toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, sự phát triển khoa học công nghệ và cuộc cách mạng công nghiệp-công nghệ, xu thế đô thị hóa và già hóa dân số, tác động của biến đổi khí hậu cùng với nhu cầu nhân lực về cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo, Tây Ninh cần tận dụng chính những mặt hạn chế của tỉnh để biến thành lợi thế: là tỉnh biên giới với đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, tuy nhiên là vùng đất tương đối bằng phẳng, điều kiện khí hậu thuận lợi, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, giáp với Vương quốc Campuchia và chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh chưa tới 100km; có gần 1,2 triệu người, trong đó độ tuổi từ 15 trở lên đang làm việc trong các thành phần kinh tế chiếm khoảng 60% dân số; có 07 khu công nghiệp, khu kinh tế và 133.693 lao động đang làm việc trong khu vực này.
Để tận dụng tốt lợi thế, biến nguy thành cơ, Tây Ninh đã đề ra mục tiêu: tỷ lệ lao động qua đào tạo, dạy nghề so với tổng số lao động đang làm việc trong các thành phần kinh tế - xã hội đến năm 2025 đạt 75% trở lên, đến năm 2030 đạt 80% trở lên, đến năm 2050 đạt 95% trở lên.
Với nỗ lực hoàn thành mục tiêu trên, Tây Ninh đề ra các phương án thực hiện như sau: tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực dạy nghề, tăng cường trách nhiệm chỉ đạo, điều hành và hiệu quả thực hiện của các cấp; Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của giáo dục nghề nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ; Đổi mới chương trình đào tạo, nâng cao năng lực trình độ đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý GDNN; Đổi mới quản lý, đa dạng hóa nguồn lực tài chính, đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật cho GDNN, chuyển từ cơ chế “cấp phát” sang cơ chế “đặt hàng”, giao nhiệm vụ đào tạo căn cứ vào số lượng, chất lượng đầu ra của các cơ sở GDNN; Tiếp tục tăng cường sự gắn kết giữa cơ sở GDNN với doanh nghiệp, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong GDNN, xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động để gắn kết việc đào tạo nghề với sử dụng lao động, huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình giảng dạy, thực hành, thực tập của học sinh, sinh viên; đẩy mạnh liên kết ngành, liên kết vùng, tạo điều kiện thuận lợi cho công chức, viên chức, người lao động trong tỉnh được tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
Xem