Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bộ LĐ-TBXH yêu cầu hoãn tổ chức các hoạt động tập trung đông người để phòng, chống dịch Covid-19

29/04/2021

Ngày 29/4/2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ( LĐ-TBXH) ban hành văn bản số 1231/LĐTBXH-VP về việc hoãn tổ chức các hoạt động tập trung đông người để phòng, chống dịch Covid-19 gửi tới Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở LĐ-TBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, thực hiện Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Công điện số 02/CĐ-LĐTBXH ngày 28/4/2021 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Giám đốc Sở LĐ-TBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện:

Tạm hoãn tổ chức tập huấn “Nghiệp vụ ngành Lao động -Thương binh và Xã hội” từ ngày 05/5/2021 đến ngày 07/5/2021 tại Hà Nội (theo Công văn Số 1062/LĐTBXH-TCCB ngày 15/4/2021). Thời gian tổ chức tập huấn sẽ được thông báo sau.
Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chỉ đạo hoãn tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, sự kiện tập trung đông người và chương trình đi công tác tại các địa phương để phòng, chống dịch COVID-19 cho đến khi có thông báo mới. Trong trường hợp cần thiết phải tổ chức, Thủ trưởng đơn vị phải trực tiếp báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các yêu cầu, điều kiện quy định về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19.
Tăng cường hướng dẫn các cơ sở, địa phương quản lý, thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19 đối với trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng, cơ sở trợ giúp xã hội, Làng trẻ em SOS, cơ sở cai nghiện ma túy, bệnh viện, cơ sở chỉnh hình và phục hồi chức năng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp,...
Trước đó, ngày 28/4/2021, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ LĐ – TBXH, Thứ trưởng Lê Văn Thanh đã ký Công điện số 02/CĐ-LĐTBXH yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở LĐ-TBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Toàn văn Công điện số 02/CĐ-LĐTBXH: Download tại đây 
Xem