Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan tiếp công dân định kỳ tháng 02-2021

22/02/2021

Sáng 22/02/2021 tại Trụ sở Bộ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đã có buổi tiếp công dân để lắng nghe, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Cùng dự có Lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đã tiếp nhận những ý kiến phản ánh của người dân về việc đề nghị được hưởng chế độ ưu đãi đối với thân nhân gia đình liệt sĩ; hưởng chế độ ưu đãi đối với thương bệnh binh ... Trên cơ sở đó, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đã xem xét từng đơn thư, tiếp nhận đơn và giao cho Thanh tra Bộ có văn bản tới các cơ quan, đơn vị, địa phương có thẩm quyền giải quyết, báo cáo với lãnh đạo Bộ và có văn bản trả lời công dân theo đúng quy định pháp luật.

IMG-4911.JPG

Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan lắng nghe những ý kiến phản ánh của người dân trình bày những nội dung khiếu nại, tố cáo

Đối với những nội dung khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền của Bộ LĐTBXH, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đã yêu cầu Thanh tra Bộ hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
Căn cứ hồ sơ giải quyết vụ việc và kết quả tiếp công dân, Thanh tra Bộ sẽ có văn bản trình lãnh đạo Bộ duyệt, ký ban hành theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời theo dõi, đôn đốc cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng.
IMG-9340.jpg
Công dân trực tiếp bày tỏ những kiến nghị, phản ánh tại buổi tiếp
Tiếp công dân là một biện pháp quan trọng và thiết thực để củng cố mối quan hệ giữa công dân với Đảng và Nhà nước. Thông qua công tác tiếp công dân, tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền tự do, dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, giảm bức xúc, xung đột trong xã hội.
Xem