Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Các doanh nghiệp tỉnh Bình Định tiếp tục đảm bảo môi trường làm việc an toàn sau Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động 2020

02/10/2020

Sau Tháng hành động về ATVSLĐ, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định tiếp tục duy trì các hoạt động về ATVSLĐ theo quy định của pháp luật; tiếp tục các hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về ATVSLĐ theo kế hoạch đã đề ra để tạo ý thức, nề nếp và thói quen tuân thủ các quy định pháp luật về ATVSLĐ cho người lao động.

Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là hoạt động quan trọng và có ý nghĩa nhằm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ATVSLĐ cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện nghiêm túc các quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ, từ đó ngăn chặn các vụ tai nạn lao động xảy ra trong thời gian diễn ra Tháng hành động về ATVSLĐ và thời gian tiếp sau đó.

Tại Bình Định, hằng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đều phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ.
Năm 2020, tại Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức thành công Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh lần thứ IV, năm 2020 vào ngày 23/5 với chủ đề: “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc” và Tháng Công nhân năm 2020.
Lễ phát động có sự tham gia của đại diện Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; các thành viên Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh; đại biểu đại diện cho các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn, UBND huyện Tuy Phước; Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng chuyên môn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh; UBND phường Hải Cảng; đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng về công tác an toàn, vệ sinh lao động từ năm 2017 - 2019, 200 người lao động của 5 doanh nghiệp tham gia tại Lễ phát động.
Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động đã diễn ra nhiều hoạt động với nội dung phong phú. Cụ thể, các cơ quan chức năng thành lập đoàn tổ chức thăm, tặng quà cho 11 người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (mỗi xuất quà trị giá 1.000.000 đồng/người).
Theo báo cáo của UBND 11 huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin và Trung tâm VH-TT-TT xây dựng các chuyên mục, chương trình tuyên truyền việc chấp hành, thực hiện các quy định về An toàn, vệ sinh lao động; kiểm tra việc thi hành các quy định của pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động tại 07 doanh nghiệp chủ yếu tại các Cụm công nghiệp thuộc quyền quản lý. Đồng thời bố trí kinh phí tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ cấp huyện, cụ thể có 2 huyện báo cáo việc bố trí kinh phí tổ chức là 12,7 triệu đồng.Cũng theo kết quả báo cáo của 20 doanh nghiệp, hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ, các đơn vị đã treo trên 185 băng rôn, khẩu hiệu, áp phích; Tổ chức 22 lớp tập huấn, huấn luyện ATVSLĐ với số lượng người lao động tham gia là 2.561 người; Tổ chức tọa đàm, phóng sự, tin, bài đưa tin trên truyền, phát thanh, báo chí: 80 tin bài; Tổ chức 03 cuộc thi tìm hiểu pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và phát động, triển khai các chiến dịch, phong trào thi đua về ATVSLĐ: 3 cuộc; Tổ chức 02 thi An toàn, vệ sinh lao động giỏi; tự tổ chức 14 cuộc kiểm tra tại các phân xưởng, tổ đội sản xuất thuộc các doanh nghiệp về việc thực hiện qui định pháp luật ATVSLĐ trong Tháng hành động về ATVSLĐ: 14 cuộc.
Cùng với đó, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh tổ chức quan trắc môi trường lao động và khám sức khỏe định kỳ cho người lao động thuộc các doanh nghiệp. Cụ thể, có 35 doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện quan trắc môi trường lao động: và có 10.406 người được tổ chức khám sức khỏe cho người lao động Quý II năm 2020.
Sau Tháng hành động về ATVSLĐ, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động về ATVSLĐ theo quy định của pháp luật; tiếp tục các hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về ATVSLĐ theo kế hoạch đã đề ra để tạo ý thức, nề nếp và thói quen tuân thủ các quy định pháp luật về ATVSLĐ cho người lao động.
Các doanh nghiệp cũng tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa các nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ; hướng dẫn người lao động tự kiểm tra, đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ trước khi làm việc và thường xuyên trong quá trình lao động; tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động; liên tục kiểm tra, cải thiện điều kiện lao động, qua trắc môi trường lao động và có biện pháp khắc phục các điều kiện lao động không đảm bảo an toàn cho người lao động;
Qua việc tổ chức thành công Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động tỉnh lần thứ IV, năm 2020, có thể thấy các cấp, các ngành đã tổ chức, thăm hỏi, động viên cá nhân và gia đình người bị tai nạn lao động trong lao động sản xuất, khẳng định sự quan tâm của chính quyền và doanh nghiệp trong công tác ATVSLĐ. Tháng hành động về ATVSLĐ đã làm chuyển biến nhận thức của chủ sử dụng lao động. Các doanh nghiệp đã có sự quan tâm công tác ATVSLĐ, chăm lo sức khỏe người lao động; cải thiện điều kiện làm việc và môi trường ở những nơi lao động làm việc nặng nhọc, độc hại; tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát, phát hiện những nguy cơ mất an toàn và xây dựng kế hoạch phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ngay tại các phân xưởng, tổ, đội sản xuất; thường xuyên đôn đốc nhắc nhở người lao động chấp hành đủ các quy định của pháp luật về ATVSLĐ
Xem