Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tập huấn, tư vấn chính sách pháp luật về bảo hiểm TNLĐ, BNN và bồi dưỡng kỹ năng cho truyền thông viên nguồn

21/10/2020

Trong 2 ngày 19 và 20/10, Cục An toàn lao động (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã tổ chức tập huấn, tư vấn chính sách pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bồi dưỡng kỹ năng thông tin, truyền thông về ATVSLĐ cho truyền thông viên nguồn.  

Tới tham dự lớp tập huấn, ngoài đại diện Cục An toàn lao động còn có các đại diện từ Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội các tỉnh như Điện Biên, Hòa Bình, Đăk Lăk, Lâm Đồng, Khánh Hòa... cùng phóng viên các báo, đài.

Cục phó Cục An toàn lao động Nguyễn Anh Thơ trình bày tại lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các địa biểu đã được nghe trình bày các nội dung chủ yếu sau:
 
Tổng quan hệ thống pháp luật về an toàn vệ sinh lao động và kỹ năng huấn luyện; 
 
Chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 
 
Thực trạng công tác an toàn, vệ sinh lao động và triển khai chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh  nghề nghiệp tại Điện Biên; 
 
Khai báo, điều tra, thống kê báo cáo tai nạn lao động; 
 
Một số điểm quy định mới về thông tin huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động tại quận, huyện, xã phường;
 
Hoạt động thông tin, truyền thông về an toàn, vệ sinh lao động - Những kết quả và định hướng những nội dung trọng tâm cần thông tin tuyên truyền về ATVSLĐ;
 
Chia sẻ kinh nghiệm về cải thiện điều kiện ATVSLĐ tại các cơ sở sản xuất trong khu vực phi kết cấu;
 
Quản lý và đánh giá rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc.
 
Đồng thời, kết hợp thực tế tại doanh nghiệp.
Xem