Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Phong trào thi đua phải có mục tiêu, nội dung cụ thể, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, gắn với thực hiện công việc hàng ngày

17/11/2020

 Trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 17/11/2020, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V, tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua (2016 - 2020) nhằm động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tham dự Đại hội thi đua yêu nước Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội lần thứ V có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; đồng chí Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH; các đồng chí Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH: Nguyễn Thị Hà, Lê Văn Thanh, Lê Tấn Dũng, Nguyễn Bá Hoan; cùng các đại biểu Lãnh đạo đại diện các Bộ, ban, ngành, các cơ quan Trung ương và hơn 200 điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước đại diện trong tất cả các lĩnh vực của ngành LĐ-TBXH.  

Anh-6a---1736.jpg

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V Ngành LĐ-TBXH

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao những kết quả phong trào thi đua yêu nước Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã thực hiện trong thời gian qua. Phó Chủ tịch nước cho rằng, Ngành LĐ-TBXH đã thực hiện rất tốt các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ của ngành và chỉ tiêu, mục tiêu kinh tế, chính trị, xã hội. Bên cạnh đó, Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, ngoài việc tham mưu trình Nhà nước và Chính phủ rất nhiều văn bản liên quan tới công tác giảm nghèo còn hưởng ứng rất tích cực phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần cùng cả nước hỗ trợ cho địa bàn nghèo, cho đối tượng hộ nghèo/cận nghèo/thoát nghèo và người khó khăn. Đặc biệt, Phó Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan trình Chính phủ thông qua Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Để tiếp tục giữ vững vai trò đi đầu trong các phong trào thi đua, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội cần quan tâm một số nội dung như: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng về thi đua yêu nước của Bác Hồ, Chỉ thị “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng” của Bộ Chính trị và Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Tăng cường tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của các phong trào thi đua; vận động thu hút sự tham gia tự giác, tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức thi đua; các phong trào thi đua phải có mục tiêu, nội dung cụ thể, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ gắn với thực hiện công việc hàng ngày, như Bác Hồ dạy: nhiều người “tưởng lầm rằng thi đua là một việc khác với công việc hàng ngày. Thật ra công việc hàng ngày chính là nền tảng của thi đua”; Hình thức, cách thức tổ chức thi đua phải hết sức sáng tạo, phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, từng hoàn cảnh, điều kiện cụ thể, thuận lợi cho mọi người tham gia; Tập trung giải quyết dứt điểm khen thưởng thành tích kháng chiến còn tồn đọng và phong tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” nhằm thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước đối với người có công cách mạng.
Phó Chủ tịch nước tin tưởng với truyền thống luôn đi đầu trong giải quyết các vấn đề cấp bách của xã hội như: Việc làm, giáo dục nghề nghiệp, bảo trợ xã hội, chăm sóc người có công, chăm sóc trẻ em;... phong trào thi đua yêu nước của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian tới nhất định sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn, đóng góp tích cực vào phong trào thi đua chung của cả nước.

 

 
 
 
Xem