Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đánh giá kết quả thực hiện Dự án hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn

09/09/2020

Sáng ngày 9/9/2020 tại Hà Nội, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC), Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP), Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam (KOICA) tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả sau 3 năm thực hiện dự án Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam. 

Tham dự, có đồng chí Trần Trung Hoà Tổng Giám đốc VNMAC, Bà Caitlin Wiesen - Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam, ông Cho Han-Deog - Giám đốc KOICA Việt Nam, đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Dự hội nghị còn có các cơ quan đơn vị liên quan và đại diện hai tỉnh thực hiện dự án là Quảng Bình và Bình Định.
Dự án Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh được triển khai chính thức từ năm 2018 với kinh phí 20 triệu USD được Chính phủ Hàn Quốc tài trợ không hoàn lại và nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.
4_15.jpg
Quang cảnh buổi họp
Dự án bao gồm 5 hợp phần: Quản lý thông tin; Khảo sát và rà phá; Giáo dục nguy cơ bom mìn; Hỗ trợ nạn nhân và Nâng cao năng lực cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. 
Tính đến tháng 6/2020, các hợp phần của dự án đã hoàn thành kế hoạch ban đầu đề ra. Trong đó, nổi bật là đã khảo sát hơn 16.880ha, diện tích rà phá là 5.194ha. Hàng nghìn người dân tại hai tỉnh Quảng Bình và Bình Định được tiếp cận thông tin giáo dục phòng tránh nguy cơ bom mìn. Hơn 6.000 nạn nhân được hỗ trợ vật phẩm thiết yếu để phòng chống tác động của dịch COVID-19, hoàn thành đánh giá nhu cầu để xác định nạn nhân sẽ được hỗ trợ trong thời gian tới.
Trước đó, tại Quảng Bình, vào tháng 5/2020, lãnh đạo của Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC), Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA), Đại diện thường trú của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam đã đến Quảng Bình kiểm tra công tác triển khai thực hiện dự án. Trong hai năm dự án đi vào hoạt động, VNMAC đã phối hợp chặt chẽ với UNDP, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, địa phương 02 tỉnh Quảng Bình và Bình Định xây dựng kế hoạch, triển khai các hợp phần của dự án KV-MAP trong đó đã khảo sát kỹ thuật được gần 17.000 ha, rà phá hơn 4.000 ha, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn trên 150.000 người bao gồm cả học sinh và người dân trên địa bàn các xã triển khai dự án thuộc hai tỉnh; xây dựng phần mềm, cập nhật số liệu quản lý thông tin; tiếp nhận trang bị, phương tiện phục vụ dự án; xây dựng cơ sở dữ liệu chính thức của 75.000 người khuyết tật, trong đó có 9.100 nạn nhân bom mìn.
Tại cuộc họp, các đại biểu đều đánh giá tầm quan trọng của Dự án Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh và đã nhất trí tiếp tục đẩy nhanh việc thực hiện các hợp phần của dự án trong thời gian tới, đồng thời tăng số lượng các đội rà phá tại hai tỉnh để đẩy nhanh tiến độ rà phá, bàn giao đất sạch đã được rà phá để hai tỉnh Quảng Bình và Bình Định phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Tháng 4/2017, Bộ Quốc phòng đã ra Quyết định 1027/QĐ-BQP giao nhiệm vụ cho Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam (VNMAC) làm chủ Dự án. Theo nội dung ký kết, VNMAC sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân 02 tỉnh Bình Định và Quảng Bình cùng các đơn vị Công binh khảo sát kỹ thuật khoảng 20.000 ha đất, tổ chức rà phá 8.000 ha đất khu vực ô nhiễm bom mìn, phục vụ an sinh và phát triển kinh tế - xã hội; cung cấp các dịch vụ hỗ trợ về y tế, phục hồi chức năng cho 200 nạn nhân, đào tạo nghề phát triển sinh kế cho 500 nạn nhân, hỗ trợ xây Nhà Tình nghĩa cho 50 gia đình nạn nhân tai nạn bom mìn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và nâng cao năng lực để hoàn thiện các chính sách điều phối, các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bom mìn sau chiến tranh. Đồng thời, phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn do bom mìn cho nhân dân. Ngoài ra, Dự án còn giúp hỗ trợ việc thu thập thông tin về bom mìn và các thông tin liên quan, làm cơ sở cho hoạch định chính sách, nâng cao năng lực quản lý xử lý hậu quả bom mìn.
Dự kiến, dự án Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại hai tỉnh Quảng Bình và Bình Định sẽ được kéo dài thêm một năm và kết thúc vào năm 2021.
Một số hình ảnh tại buổi họp:
 

Xem