Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

TP.HCM: Tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội cho 318 doanh nghiệp

12/08/2020

BHXH TPHCM cho biết, tính đến ngày 10/8, cơ quan này đã giải quyết cho 318 doanh nghiệp được tạm dừng đóng BHXH với số tiền 391,5 tỷ đồng.

BHXH TPHCM cho biết, tính đến ngày 10/8, cơ quan này đã giải quyết cho 318 doanh nghiệp được tạm dừng đóng BHXH, với tổng số lao động là trên 32.370 người. Trong số này, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như sản xuất công nghiệp (dệt may, giày da), vận tải, dịch vụ thương mại (du lịch, nhà hàng, khách sạn…).

Tổng số tiền mà các doanh nghiệp được tạm dừng đóng BHXH  là 391,5 tỉ đồng. Trong số này, có nhiều doanh nghiệp được tạm dừng đóng BHXH trên 2 tỉ đồng, thậm chí có doanh nghiệp được tạm dừng đóng gần 6 tỉ đồng.
Cũng theo BHXH TPHCM, trong số các doanh nghiệp được tạm dừng đóng BHXH đã có doanh nghiệp thông báo tiếp tục tạm dừng đóng BHXH đến tháng 12/2020, nhưng cũng có nhiều doanh nghiệp đã đóng BHXH trở lại.
Tuy nhiên, trong thời gian này, doanh nghiệp và người lao động vẫn phải đóng BHXH vào các Quỹ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp.
Đại diện lãnh đạo của các phòng Quản lý thu, Chế độ của BHXH TP.HCM cho biết: Hiện nay, có dấu hiện lạm dụng trong việc đóng BHXH và hưởng BHXH đặc biệt là đối với lạm dụng chế độ thai sản như: đóng BHXH vừa đủ 6 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con; mức đóng cao bất thường và cao hơn so với cùng vị trí việc làm trong cùng đơn vị; đơn vị có quy mô nhỏ (4-5 lao động) nhưng vẫn có Trưởng phòng ….
Xem