Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Văn phòng Bộ: Biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

16/06/2020

 Trong không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lần thứ IX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng Đại hội thi đua yêu nước ngành LĐ-TBXH và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc giai đoạn 2015 - 2020, chiều ngày 16/6, Văn phòng Bộ tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Thị Hà – Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ dự và phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Hoan – Chánh Văn phòng Bộ cho rằng đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự phát triển của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong năm năm qua, là dịp để tôn vinh những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến được lựa chọn từ các đơn vị trực thuộc Văn phòng Bộ.
Các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức phong phú về nội dung và hình thức
Theo báo cáo tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020, trong 5 năm (2015 - 2020), Văn phòng Bộ thường xuyên nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ trong các lĩnh vực công tác, đặc biệt là lĩnh vực thi đua - khen thưởng.
IMG-5743.jpeg
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH cho 2 tập thể và 12 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước ngành Lao động – Thương binh và Xã hội giai đoạn 2015-2020
IMG-5774.jpeg
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về công tác Văn phòng cho tập thể Văn phòng Bộ LĐ-TBXH và 02 cá nhân thuộc Văn phòng Bộ
Văn phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu về chương trình, kế hoạch công tác của Bộ; giúp Bộ trưởng tổng hợp, theo dõi, đôn đốc các tổ chức, cơ quan, đơn vị thực hiện chương trình, kế hoạch của Bộ; công tác thi đua - khen thưởng; thông tin - truyền thông; cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; quản lý cơ sở vật chất, tài sản, kinh phí hoạt động, phương tiện và điều kiện làm việc; phục vụ chung cho hoạt động của Bộ và công tác quản trị nội bộ có nhiều tiến bộ vượt bậc so với giai đoạn 2010 - 2015.
Tập thể Văn phòng Bộ đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị Bộ giao về tổng hợp, xây dựng kế hoạch công tác của Bộ; trình Bộ phân công các đơn vị thuộc Bộ, ngành thực hiện nội dung, công việc thuộc trách nhiệm của Bộ được giao tại các nghị quyết, chương trình, kết luận và các văn bản khác do cơ quan Đảng, Nhà nước ban hành; Xây dựng chương trình kế hoạch, nội dung phát động các phong trào thi đua trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành và các văn bản hướng dẫn thực hiện; thực hiện tốt nhiệm vụ về thi đua - khen thưởng của Bộ, ngành. Phối hợp với các cơ quan truyền thông và các đơn vị liên quan thực hiện tốt hoạt động thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Bộ, ngành.
Anh-8---5949.jpg
Anh-9---5981.jpg
Lãnh đạo Văn phòng, Công đoàn, Đoàn thanh niên của Văn phòng Bộ ký kết giao ước thi đua tại Hội nghị
Đi đầu trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa và một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác hành chính, văn thư, lưu trữ hồ sơ, thực hiện đúng các quy định về quản lý sử dụng con dấu, bảo vệ bí mật nhà nước trong cơ quan Bộ và các đơn vị thuộc Bộ, kiểm tra thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản và quy trình thủ tục, hồ sơ trình Lãnh đạo Bộ ký duyệt, ký và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính. Bảo đảm kỷ luật, kỷ cương thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan. Bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc của cơ quan Bộ; phục vụ chung cho hoạt động của Bộ. Tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống lụt bão, bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và công tác y tế đối với cơ quan Bộ.Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của Bộ và cơ quan Bộ.Quản lý chặt chẽ tài sản, kinh phí hoạt động. Phối hợp với công đoàn Bộ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức và người lao động.
Bên cạnh việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2015 – 2020, Văn phòng Bộ thường xuyên chỉ đạo, tạo điều kiện và động viên cán bộ, công chức, người lao động thuộc Văn phòng tích cực tham gia các phong trào thi đua do Bộ tổ chức chức, như: Phong trào Xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hoạt động công vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” và “Giữ vững kỷ cương - Tăng cường trách nhiệm - Chủ động, sáng tạo - Đoàn kết, hợp tác” quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Phong trào nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước với mục tiêu thi đua “Kỷ cương - Chất lượng - Tiến độ - Hiệu quả” có nhiều hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ; Phong trào “Thực hành tiết kiệm”, “Giữ gìn công sở sạch đẹp”...
Anh-10---PSX-20200616-155239.jpg
Bỏ phiếu bầu đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành LĐ-TBXH lần thứ V năm 2020
Kết quả tổ chức các phong trào thi đua,Văn phòng Bộ đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì nhân dịp Đại hội Thi đua yêu Ngành lần thứ IV, tháng 8 năm 2015. Tổng kết năm 2015, năm 2018 Văn phòng Bộ được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; Tổng kết năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Văn phòng Bộ được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ.
Thi đua yêu nước phải gắn với cuộc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà thay mặt các đồng chí Lãnh đạo Bộ, ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả mà tập thể lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua.
Thứ trưởng nhấn mạnh, 5 năm qua, Văn phòng Bộ đã phối hợp với các đơn vị, tổ chức trong Bộ phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua có ý nghĩa thiết thực, lôi cuốn đông đảo người lao động tham gia như phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành LĐ-TBXH thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị”, “Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở”, hưởng ứng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo”.
IMG-598tập-thể7.jpg
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà chụp ảnh kỷ niệm cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Văn phòng Bộ
Trong các phong trao thi đua, dù ở vị trí công tác nào, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Văn phòng cũng luôn đi đầu, năng động, sáng tạo, tiếp cận, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, đã và đang có nhiều đóng góp quan trọng vào việc hoạch định và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Bộ, của Ngành. Từ phong trào thi đua ấy đã xuất hiện những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt tiêu biểu cho ý chí khắc phục khó khăn, sáng tạo trong lao động, học tập, công tác, tận tụy, tâm huyết với công việc được giao.
Để phong trào thi đua trở thành động lực phấn đấu của từng cán bộ, với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2020 – 2025, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đề nghị Văn phòng cần chú trọng một số nội dung sau:
Thứ nhất, tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động một cách sâu rộng và phù hợp với từng phòng, đơn vị trực thuộc Văn phòng, các phong trào cần có mục tiêu thiết thực, có sự phối hợp chặt chẽ, giữa các bộ phận, có sự lồng ghép các chỉ tiêu, các biện pháp thực hiện gắn với thực hiện thật tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Thứ hai, đẩy mạnh thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, nâng cao chất lượng tham mưu, tạo ra các sản phẩm công việc đạt chất lượng cao, trên cơ sở đó phát hiện, bồi dưỡng những điển hình tiên tiến, nhân tố mới và chủ động hướng dẫn thủ tục khen thưởng để nêu gương, nhân rộng.
Thứ ba, tiếp tục tham mưu, đề xuất đổi mới nội dung, hình thức và cải tiến thủ tục, quy trình khen thưởng vừa đảm bảo đúng quy định, vừa phù hợp với đặc điểm, tình hình, điều kiện của từng đơn vị, địa phương, đặc biệt là các tiêu chí của các phong trào thi đua nhằm động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, cải tiến lề lối làm việc, ý thức kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, làm mẫu cho các đơn vị.
Thứ tư, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. Việc xét thành tích khen thưởng phải gắn với kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị. Quan tâm khen thưởng đột xuất và khen thưởng người lao động trực tiếp; đồng thời phải thường xuyên cập nhật, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng.
Thứ năm, Văn phòng tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, cổ vũ những thành tích xuất sắc của các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến.
Tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH cho 2 tập thể và 12 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước ngành Lao động – Thương binh và Xã hội giai đoạn 2015-2020; Trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về công tác Văn phòng cho tập thể Văn phòng Bộ LĐ-TBXH và 02 cá nhân thuộc Văn phòng Bộ.

Hội nghị đã bầu ra 4 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành LĐ-TBXH lần thứ V năm 2020; Ký giao ước thi đua giai đoạn 2020-2025 và Phát động phong trào thi đua yêu nước Văn phòng Bộ giai đoạn 2020-2025. 

Xem