Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Vĩnh Long: Trên 44.000 đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp

28/04/2020

Hiện nay, toàn tỉnh Vĩnh Long đang chi trả trợ cấp xã hội cho 44.680 đối tượng, trong đó nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội là 230 đối tượng, chi trả trợ cấp xã hội ngoài cộng đồng là 44.450 đối tượng theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP, với tổng số tiền gần 225 tỷ đồng. 

 Để triển khai hiệu quả chính sách trợ giúp xã hội, Sở Lao động - TBXH đã xây dựng các văn bản, kế hoạch và chỉ đạo phòng Lao động -TBXH tham mưu UBND cấp huyện tổ chức triển khai, hướng dẫn cấp cơ sở thực hiện tốt chính sách trợ giúp xã hội, thường xuyên rà soát, điều chỉnh đối tượng tăng, giảm kịp thời. Trong tổng số 44.450 đối tượng hưởng trợ cấp ngoài cộng đồng, có trẻ em mồ côi, không người nuôi dưỡng là 191 em; đối tượng từ đủ 16-22 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học là 41 em; người cao tuổi là 19.163 người; người khuyết tật là 20.297 người; người nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo là 19 người; người đơn thân nghèo đang nuôi con nhỏ là 137 người; hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng tại cộng đồng cho 4.602 hộ…

Trong năm 2019, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh ra quyết định tiếp nhận 21 đối tượng, nâng tổng số đối tượng đang quản lý, chăm sóc tại trung tâm là 210 người; Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng với số tiền gần 03 tỷ đồng. Trung tâm Bảo trợ xã hội Mái ấm Long Thành đang chăm sóc, nuôi dưỡng 20 đối tượng.
Thực hiện chính sách trợ giúp đột xuất, năm 2019, tỉnh Vĩnh Long đã hỗ trợ nhà cháy, sập, tốc mái, có người chết, người bị thương nặng là 182 trường hợp với số tiền hơn 884,8 triệu đồng; Chi trợ cấp đột xuất cho 138 trường hợp với tổng số tiền là 150 triệu đồng. Nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2019, tỉnh đã hỗ trợ 59.862 phần quà cho các đối tượng bảo trợ xã hội với tổng kinh phí gần 15,6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, Quỹ vì người nghèo tỉnh, ngân sách huyện và nguồn kinh phí vận động. Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 12 lớp tấp huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về chính sách bảo trợ xã hội cho cán bộ cấp xã và cán bộ bưu điện, với 2.495 lượt đại biểu tham dự. Bên cạnh đó, các địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền thông để người dân nắm rõ hơn về các chính sách trợ giúp xã hội. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương cập nhật dữ liệu hộ gia đình có đối tượng bảo trợ xã hội lên hệ thống phần mềm quản lý đối tượng của Trung ương theo đúng thời gian quy định. Thực hiện thí điểm phần mềm quản lý người khuyết tại huyện Mang Thít. Bên cạnh đó, dựa trên phần mềm quản lý đối tượng của Trung ương và nhu cầu thực tế tại địa phương, Sở Lao động - TBXH đã xây dựng hệ thống phần mềm quản lý hộ gia đình có đối tượng bảo trợ xã hội đồng bộ với phần mềm quản lý đối tượng của Trung ương, phục vụ tốt cho công tác thống kê báo cáo và huy động nguồn lực hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tế của từng loại đối tượng.
Tặng quà đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh
Thực hiện chương trình hành động quốc gia người cao tuổi, toàn tỉnh có 123.249 người cao tuổi, trong năm đã vận động phát triển hội viên cơ sở được 6.977 người, nâng tổng số hội viên lên 116.613 người (trong đó có 4.976 hội viên dưới 60 tuổi), đạt 94,61% tổng số người cao tuổi. Có 19.625 người cao tuổi được trợ giúp thường xuyên, gồm có 19.214 người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên không hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, 411 người cao tuổi thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ, quyền hạn phụng dưỡng được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng, 100% người cao tuổi hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội đều được cấp thẻ BHYT; Có 71 người cao tuổi không có người có quyền và nghĩa vụ phụng dưỡng đủ điều kiện theo qui định được nuôi dưỡng trong các cơ sở chăm sóc người cao tuổi.
Trong năm 2019, toàn tỉnh có 58.981 cụ có sổ theo dõi sức khỏe, trong đó có 38.769 cụ được khám định kỳ. Phối hợp với các cơ sở y tế thông qua các đơn vị tài trợ, các nhà hảo tâm khám bệnh về mắt cho 18.461 cụ và hỗ trợ mổ mắt đục thủy tinh thể cho 3.810 cụ với tổng số tiền gần 14 tỷ đồng. Tổ chức thăm bệnh 26.416 lượt cụ, mỗi cụ từ 100.000 đồng, phối hợp tổ chức khám bệnh hốt thuốc Nam, thuốc Tây miễn phí cho 22.618 lượt cụ (mỗi cụ trị giá từ 50.000 đồng), tổ chức phúng viếng 3.968 cụ qua đời với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Có 109/109 xã, phường, thị trấn có xây dựng Quỹ chăm sóc cho NCT được 3,1 tỷ đồng. Mỗi xã, phường, thị trấn vận động Quỹ chăm sóc bằng tiền mặt từ 20 triệu đồng trở lên, hiện vật quy ra tiền từ 20 triệu đồng trở lên. Trong đó có 4 cơ sở xã, phường, thị trấn đang triển khai xây dựng Quỹ chăm sóc theo Nghị định 30 của Chính phủ. Thực hiện chúc thọ, mừng thọ nhân dịp tết Nguyên Đán, ngày 6/6 cho 13.236 cụ, trong đó có 121 cụ từ 100 tuổi trở lên.
Thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội, tỉnh tổ chức tuyên truyền lồng ghép vào các chương trình được 16 cuộc, với 2.400 lượt người tham dự, qua đó giúp cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận thức rõ hơn về nghề công tác xã hội. Phối hợp với trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long mở 01 lớp đại học Công tác xã hội khóa 2019-2023 với 55 cán bộ, công chức cấp xã. Chỉ đạo Trung tâm Công tác xã hội tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày Công tác xã hội 25/03.
Hiện tỉnh có 20.297 người khuyết tật đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội và được cấp thẻ Bảo hiểm y tế khám chữa bệnh, đạt 100% so với kế hoạch. Trong năm 2019, tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức bác sỹ đến khám bệnh tại nhà cho 1.561 lượt người khuyết tật đặc biệt nặng không đến được trạm y tế; Tổ chức 73 đợt khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 16.842 lượt người, với số tiền gần 2 tỷ đồng; Hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim cho 35 người với số tiền là 2,49 tỷ đồng, trợ giúp phẫu thuật đục thủy tinh thể cho 1.061 ca với số tiền là 4,24 tỷ đồng; Vận động cấp phát 664 xe lăn, 27 xe lắc cho người khuyết tật với số tiền gần 1,8 tỷ đồng; Sửa chữa 33 căn, xây mới 83 căn nhà tình thương, trị giá gần 3,8 tỷ đồng; hỗ trợ xây 127 công trình vệ sinh tư hoại trong nhà cho người khuyết tật, trị giá hơn 0,5 tỷ đồng; hỗ trợ lắp đặt 56 công trình hệ thống nước sạch, trị giá 53,1 triệu đồng.
Trên cơ sở kết quả đạt được, trong thời gian tới, tỉnh Vĩnh Long tăng cường hướng dẫn các địa phương thực hiện hiệu quả các chính sách trợ giúp xã hội; Tiếp tục triển khai đồng bộ các Đề án, chương trình trợ giúp xã hội, hoàn chỉnh quy trình số hóa số liệu đối tượng hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội toàn tỉnh, giúp công việc theo dõi, quản lý, phân bổ, chính xác, kịp thời và đồng bộ; Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, giải quyết chính sách trợ cấp xã hội cho đối tượng. Cải cách thủ tục hành chính theo hướng rút ngắn thời gian quy trình giải quyết chính sách trợ giúp xã hội đảm bảo công khai, minh bạch; Tuyên truyền chính sách đến người dân, hướng dẫn các chính sách mới khi được ban hành và tập huấn, tuyên truyền công tác bảo trợ xã hội các cấp; Triển khai thực hiện dịch vụ “Đề án chăm sóc nuôi dưỡng người cao tuổi tự nguyện đóng góp kinh phí vào sống tại Trung tâm công tác xã hội Vĩnh Long”. Đầu tư, xây dựng Trung tâm công tác xã hội tổng hợp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu nuôi dưỡng và chăm sóc các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt, không có người chăm sóc; Quan tâm công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức thực hiện chính sách xã hội trong toàn tỉnh, từng bước chuẩn hóa, đồng thời có chế độ đãi ngộ hợp lý, đảm bảo cho công tác trợ giúp xã hội ngày càng tốt hơn; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cấp cơ sở, các Trung tâm Bảo trợ xã hội trong thực hiện các chính sách bảo trợ xã hội cũng như đơn vị cung cấp dịch vụ Bưu điện trong việc chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện và giám sát thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội.
Xem