Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đà Nẵng: Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019

19/11/2019

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019.

Với chủ đề "Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em", Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 trên địa bàn TP Đà Nẵng sẽ diễn ra từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2019.

Ảnh minh họa.
Với mục tiêu tạo điểm nhấn, mở đợt cao điểm, phát động chiến dịch truyền thông đẩy mạnh các hoạt động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên phạm vi toàn thành phố, các hoạt động của tháng hành động sẽ thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động, tích cực tham gia của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình, đề án về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.
Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ và trẻ em; nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em cho các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em. Giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan.
UBND TP Đà Nẵng yêu cầu, các hoạt động của Tháng hành động cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; lồng ghép với các sự kiện khác để tạo hiệu ứng về truyền thông, chú trọng các hoạt động ở cộng đồng, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, thông qua các hoạt động như: gặp mặt, đối thoại, hội thảo, tập huấn, biểu dương những điển hình, cá nhân tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới…
UBND TP Đà Nẵng giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, hội đoàn thể, địa phương triển khai thực hiện; Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố chỉ đạo các cấp hội phối hợp, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động tại các địa phương…
Xem