Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

NAM ĐỊNH VỚI VỚI VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN VÀ AN SINH XÃ HỘI

27/04/2013

Về dạy nghề gắn với giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, đã xuất hiện nhiều điển hình là các xã có nhiều thành tích xây dựng nông thôn mới, duy trì và phát triển một số nghề truyền thống của địa phương như mây tre đan, trồng nấm, mộc mỹ nghệ... Trong quá trình thực hiện đã thu hút được nhiều tổ chức, cá nhân tham gia vào công tác dạy nghề cho lao động nông thôn; xây dựng sự gắn kết giữa địa phương, cơ sở đào tạo và cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc tổ chức dạy nghề, tạo việc làm tại khu vực này....

1. Nam Định đào tạo nghề cho 18.919 lao động nông thôn

Trong
3 năm qua, Nam Định đã đào tạo nghề cho 18.919 LĐNT với tổng số kinh phí 38,57 tỷ đồng, trong đó nhóm nghề phi nông nghiệp 11.838 người; Nhóm nghề nông nghiệp 3.706 người; Nhóm tiểu thủ công nghiệp 3.375 người...

 

Tổng số các nghề ngắn hạn đã triển khai đào tạo cho lao động nông thôn là 59 nghề, phù hợp với nhu cầu đăng ký học nghề của lao động nông thôn. Tỷ lệ người lao động có việc làm sau học nghề đạt trên 85%, với mức thu nhập từ 1,8 triệu đồng đến 4 triệu đồng/người/tháng.

Thiết bị phục vụ dạy nghề đã cơ bản đáp ứng nhu cầu học nghề

Về dạy nghề gắn với giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, đã xuất hiện nhiều điển hình là các xã có nhiều thành tích xây dựng nông thôn mới, duy trì và phát triển một số nghề truyền thống của địa phương như mây tre đan, trồng nấm, mộc mỹ nghệ... Trong quá trình thực hiện đã thu hút được nhiều tổ chức, cá nhân tham gia vào công tác dạy nghề cho lao động nông thôn; xây dựng sự gắn kết giữa địa phương, cơ sở đào tạo và cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc tổ chức dạy nghề, tạo việc làm tại khu vực này.

Cũng trong thời gian này, tỉnh đã tổ chức thí điểm 07 mô hình điểm về dạy nghề cho LĐNT, thu hút 245 lao động (trong đó: 04 mô hình dạy nghề nông nghiệp và 03 mô hình dạy nghề phi nông nghiệp). Đặc biệt, tỉnh cũng chọn huyện Giao Thủy để triển khai nhân rộng 02 lớp dạy nghề Mây tre đan, Thêu ren xuất khẩu. Kết quả sau khóa học, trên 90% lao động đã có việc làm.

Có một thực tế là, số lao động tham gia học nghề đa số là nông dân chưa qua đào tạo, công việc thuần nông, tại thời điểm nông nhàn Ban Tổ chức thử nghiệm bằng cách đưa thêm các nghề như móc sợi, mây tre đan, bẹ chuối bèo tây... họ sẵn sàng tham gia và duy trì mức thu nhập khoảng 50 ngàn đồng/ngày. Các lớp nông nghiệp chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy, hải sản... người nông dân sau khi tham gia khóa học đã mở rộng sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng, cây trồng, vật nuôi nâng cao thu nhập hơn so với trước.

Nhiều nhóm nghề đã thu hút khá đông lực lượng lao động nông thôn tham gia

Bên cạnh đó, Nam Định cũng thường xuyên chú trọng phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề, tăng cường cơ sở vật chất cho công tác này. Hiện trên địa bàn tỉnh có 38 cơ sở dạy nghề, quy mô đào tạo đạt 30.200 người/năm ở 3 cấp trình độ (cao đẳng, trung cấp, sơ cấp). Đã có 8/10 huyện, thành phố có trung tâm dạy nghề; 2/10 huyện có trường trung cấp nghề; huyện Xuân Trường và huyện Ý Yên mỗi huyện có 2 trung tâm dạy nghề.

Về công tác phát triển chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề, Nam Định đã triển khai, hướng dẫn các cơ sở dạy nghề xây dựng, phê duyệt chương trình của 116 nghề sơ cấp và dạy nghề dưới ba tháng để triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tham khảo 55 chương trình sơ cấp nghề do Tổng cục Dạy nghề ban hành, hướng dẫn các cơ sở dạy nghề tiếp cận, chỉnh sửa cho phù hợp với thực tế của địa phương. Việc xây dựng, phê duyệt chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề đã từng bước đáp ứng được nhu cầu học nghề của lao động nông thôn. Các cơ sở dạy nghề đã chủ động xây dựng và ban hành các chương trình, giáo trình phù hợp với năng lực, nhận thức, nhu cầu của người học. Song song với đó, tỉnh cũng coi trọng và phát triển đội ngũ giáo viên, đến nay, toàn tỉnh có 2.512 người cán bộ hoạt động trong lĩnh vực dạy nghề, trong đó 1.537 giáo viên, 975cán bộ quản lý...


2. Điểm sáng trong đào tạo nghề cho lao động nông thôn Nam Định


Huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) hiện có trên 20 vạn dân, trong đó lực lượng lao động xấp xỉ 10 vạn người. Xác định công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng để giúp người dân có cơ hội tìm việc làm và phát triển kinh tế, những năm qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn luôn được huyện quan tâm chỉ đạo gắn với việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM.

Ngay sau khi có Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và xây dựng Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”; tổ chức các hội nghị quán triệt nội dung Quyết định 1956 và kế hoạch của UBND huyện tới các xã, thị trấn trong huyện. Đồng thời, xác định rõ nhiệm vụ, phân công trách nhiệm cụ thể cho các ngành chức năng, các đoàn thể ở địa phương, chủ động phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt các nhóm giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, từng bước nâng cao chất lượng lao động, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn và xây dựng NTM trên địa bàn huyện. Để thu hút nông dân tham gia học nghề, các ngành chức năng phối hợp với các xã, thị trấn trong huyện tổ chức tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tổ chức tư vấn, tuyển sinh và hướng dẫn người lao động đăng ký học nghề. Các xã, thị trấn đưa chỉ tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một trong những chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng của địa phương. Huyện mở các lớp dạy nghề gắn với quy hoạch vùng sản xuất của các xã, thị trấn và nhu cầu việc làm của các doanh nghiệp trên địa bàn cũng như phù hợp với khả năng của người lao động. Trước khi triển khai công tác đào tạo nghề cho lao đông nông thôn, huyện đã tổ chức các đợt khảo sát, nắm bắt nhu cầu học nghề của người dân; trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch mở các lớp đào tạo theo ngành nghề phù hợp; đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn giải quyết việc làm cho người lao động. Qua 3 năm thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn (2010-2012), huyện đã mở 59 lớp dạy nghề cho tổng số 1.917 lao động; trong đó mỗi xã, thị trấn mở 1 lớp, riêng các xã xây dựng NTM được mở 2 lớp. Các nghề đào tạo chủ yếu là: may công nghiệp (845 người), đan cói xuất khẩu (205 người), móc sợi (200 người), trồng nấm (195 người), nuôi lợn (140 người), nuôi trồng thủy sản (105 người), cơ khí (92 người)…

Dạy nghề may xuất khẩu ở Nam Định

Trong 6 tháng đầu năm 2013, huyện đã mở 11 lớp cho 365 học viên, gồm: 4 lớp may công nghiệp, 3 lớp trồng cây cảnh, 1 lớp điện dân dụng, 1 lớp đan cói xuất khẩu, 1 lớp trồng nấm và 1 lớp trồng lúa trên cánh đồng mẫu lớn, mỗi lớp 30-35 học viên. Ngoài ra, các tổ chức Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên và các xã, thị trấn phối hợp với Trung tâm Dạy nghề công lập Nghĩa Hưng, Chi cục Bảo vệ thực vật (Sở NN và PTNT) và một số trường trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh mỗi năm tổ chức hàng trăm lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho hàng nghìn hội viên và nhân dân địa phương. Cùng với công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, huyện huy động các nguốn vốn vay ưu đãi hỗ trợ người lao động đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; khuyến khích các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, tạo thêm việc làm cho nhiều lao động. Những năm qua, số dư vốn vay hỗ trợ giải quyết việc làm của huyện luôn duy trì ở mức 8 tỷ đồng, hiện đã đạt 8,4 tỷ đồng với 280 dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Thông qua các lớp đào tạo nghề và chính sách hỗ trợ của Nhà nước, nhiều lao động trong huyện đã có việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Theo thống kê của Phòng LĐ-TB và XH huyện Nghĩa Hưng, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề của huyện hiện nay đạt 36%, tăng 5,5% so với năm 2010. Tỷ lệ lao động sau đào tạo nghề có việc làm khu vực phi nông nghiệp đạt trên 90%, khu vực nông nghiệp đạt trên 95%. Bình quân hằng năm giải quyết việc làm mới cho 3.100 lao động. Các xã thực hiện tốt công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn như: Nghĩa Lợi, Nghĩa Hồng, Nghĩa Thắng, Nghĩa Sơn, Nghĩa Phú…

Để thực hiện có hiệu quả Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” trên địa bàn, thời gian tới, huyện Nghĩa Hưng sẽ chuyển mạnh từ đào tạo nghề theo năng lực sẵn có của cơ sở dạy nghề sang đào tạo theo nhu cầu của người lao động và yêu cầu của thị trường. Thực hiện đúng chính sách ưu tiên dạy nghề cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác và các xã triển khai xây dựng NTM. Đẩy mạnh công tác tư vấn nghề, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm mới cho lao động nông thôn và chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn theo quy hoạch sản xuất của các địa phương. Đa dạng các hình thức đào tạo nghề cho khoảng 3.000 lao động mỗi năm, trong đó đào tạo theo Quyết định 1956 từ 600-1.000 lao động. Tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động đào tạo theo địa chỉ, để cung cấp nhân lực, khuyến khích doanh nghiệp mở rộng sản xuất ở vùng nông thôn, tạo thêm việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện./.Xem