Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

PHÚ THỌ VỚI CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN

01/05/2014

Theo báo cáo đánh giá từ Sở Lao động – TBXH, chương trình giảm nghèo ở tỉnh Phú Thọ được triển khai thực hiện trong bối cảnh kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn thách thức. Giá cả các mặt hàng hóa thiết yếu trên thị trường biến động theo chiều hướng tăng, sức mua giảm, lạm phát tăng cao; các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn về vốn, tiêu thụ sản phẩm, nhiều đơn vị phải thu hẹp quy mô sản xuất, giải thể hoặc tuyên bố phá sản. Mặc khác, một số địa phương trong tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo còn cao như: huyện Tân Sơn (36,17%), huyện Yên Lập (38,88%), huyện Thanh Sơn (28,01%), huyện Cẩm Khê (24,78%)… Bên cạnh đó, một bộ phận người dân và chính quyền cấp xã vẫn còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại, nhận thức chưa đầy đủ về mục tiêu giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội của Nhà nước...


1. Phú Thọ: Nhiều nỗ lực thực hiện giảm nghèo bền vững

Mặc dù điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, song qua một năm nỗ lực phấn đấu, tích cực thực hiện các giải pháp của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội Phú Thọ, chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Theo báo cáo đánh giá từ Sở Lao động – TBXH, chương trình giảm nghèo ở tỉnh Phú Thọ được triển khai thực hiện trong bối cảnh kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn thách thức. Giá cả các mặt hàng hóa thiết yếu trên thị trường biến động theo chiều hướng tăng, sức mua giảm, lạm phát tăng cao; các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn về vốn, tiêu thụ sản phẩm, nhiều đơn vị phải thu hẹp quy mô sản xuất, giải thể hoặc tuyên bố phá sản. Mặc khác, một số địa phương trong tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo còn cao như: huyện Tân Sơn (36,17%), huyện Yên Lập (38,88%), huyện Thanh Sơn (28,01%), huyện Cẩm Khê (24,78%)… Bên cạnh đó, một bộ phận người dân và chính quyền cấp xã vẫn còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại, nhận thức chưa đầy đủ về mục tiêu giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội của Nhà nước. 

 

Nhiều mô hình trồng nấm hiệu quả cần được nhân rộng để giảm nghèo bền vững

Tuy nhiên, chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã được các cấp, các ngành triển khai thực hiện khá đồng bộ và đem lại nhiều hiệu quả tích cực. Trong đó có việc thường xuyên cập nhật và nắm chắc tình hình đói nghèo, tập trung quan tâm các xã, thôn bản khó khăn; triển khai các hoạt động giám sát, truyền thông trong thực hiện chương trình giảm nghèo, tổ chức thực hiện hiệu quả các mô hình giảm nghèo và thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ cho người nghèo. Chính vì vậy mà trong năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh Phú Thọ đã giảm từ 16,55% xuống còn 14,12% (giảm 2,43%).

Đạt được kết quả trên, Phú Thọ còn phải tập trung mọi nguồn lực, thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn huy động, bố trí đầy đủ nguồn vốn, lồng ghép các chính sách giảm nghèo đặc thù với các dự án. Đặc biệt là các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả và thực hiện đảm bảo các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo như: hỗ trợ giáo dục – đào tạo, mua thẻ BHYT cho hộ nghèo và cận nghèo, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, hỗ trợ xuất khẩu lao động; chính sách cho vay tín dụng ưu đãi, hướng dẫn cách làm ăn và khuyến nông lâm ngư, chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo. Cùng với đó là luôn theo dõi sát tình hình thiếu đói giáp hạt tại các địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao, thiệt hại do thiên tai và tình hình khó khăn do giá cả tăng cao để tham mưu cho UBND tỉnh có biện pháp chỉ đạo kịp thời hoạt động cứu trợ, khắc phục.


2. Phú Thọ: Năm 2013 phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 33%Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, trong năm 2013, Phú Thọ phấu đấu tuyển sinh đào tạo được gần 24.000 người, trong đó cao đẳng nghề hơn 1.500 người, 3.450 người trình độ trung cấp nghề, sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng đạt gần 18.800 người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 33%.

 

Để thực hiện được chỉ tiêu đó, Sở Lao động – TBXH Phú Thọ chú trọng tới giải pháp tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, Chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm – dạy nghề giai đoạn 2012 – 2015. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của xã hội về học nghề, lập nghiệp, thông tin kịp thời về hiệu quả hoạt động dạy nghề. Tăng cường cơ sở vật chất cho dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của lao động trong tỉnh.

Các cơ sở dạy nghề ngày càng đáp ứng nhu cầu học nghề của người lao động

Được biết, trong năm 2012, hệ thống dạy nghề của Phú Thọ tiếp tục được củng cố và phát triển theo hướng xã hội hóa, toàn tỉnh hiện có 48 cơ sở dạy nghề (tăng 1 cơ sở so với năm 2011): trong đó, trường và trung tâm dạy nghề 25 đơn vị, trường, doanh nghiệp và tổ chức có đăng ký tham gia hoạt động dạy nghề là 23 đơn vị. Đội ngũ giáo viên dạy nghề tiếp tục được tăng về số lượng và từng bước đáp ứng yêu cầu về chất lượng với tổng số gần 800 giáo viên (tăng 110 giáo viên so với năm 2011). Các cơ sở dạy nghề đã phối hợp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho 90 cán bộ quản lý dạy nghề; 4 lớp kỹ năng nghề điện công nghiệp, điện dân dụng, nghề hàn, nghề cơ điện nông thôn cho 44 giáo viên dạy nghề; 2 lớp bồi dưỡng sư phạm dạy nghề cho 70 giáo viên.

Đăch biệt, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dạy nghề, nhất là dạy nghề cho lao động nông thôn theo Đề án 1956, Sở Lao động – TBXH đã tăng cường và đổi mới phương pháp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh, gắn trách nhiệm của chính quyền các cấp huyện, xã trong việc xây dựng kế hoạch, lựa chọn nghề đào tạo, đảm bảo thực hiện đào tạo theo nhu cầu học nghề của lao động nông thôn. Đồng thời, gắn đào tạo nghề với tạo việc làm, tăng năng suất, tăng giá trị sản phẩm, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống của lao động nông thôn (không mở các lớp dạy nghề khi không được dự báo nơi làm việc và mức thu nhập với việc làm có được cho người lao động sau khi học nghề).

Theo báo cáo, chỉ tính riêng trong năm 2012, toàn tỉnh Phú Thọ đã tuyển sinh dạy nghề cho 15.647 người, trong đó trình độ cao đẳng nghề hơn 800 người, trung cấp nghề hơn 2.400 người, trình độ sơ cấp nghề gần 5.000 người, dạy nghề dưới 3 tháng hơn 450 người và dạy nghề cho lao động nông thôn gần 6.000 người. Tỷ lệ lao động trong năm 2012 của tỉnh Phú Thọ đạt 46%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 30%...


3. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Phú Thọ: không ít trở ngại
 

Thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, Phú Thọ đã đào tạo nghề cho gần 8.000 lao động nông thôn, 81% có việc làm đúng nghề, trên 4.800 người tự tạo việc làm.


Thí điểm nhiều mô hình

Là tỉnh trung du, miền núi, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, dân cư phân bố rộng, lao động tập trung trong lĩnh vực nông nghiệp, trình độ dân trí thấp nên khi áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nông dân gặp không ít khó khăn. Vì vậy, việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn càng trở nên bức thiết. Giáo viên dạy nghề không chỉ giỏi chuyên môn mà còn phải nắm rõ tập quán canh tác, sinh hoạt của người dân; địa điểm đào tạo được tổ chức ngay tại thôn, bản, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con tham gia học nghề. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo đề án cũng giao UBND các huyện, thị xã lựa chọn các xã điểm XDNTM tổ chức mô hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm sớm đạt tiêu chí về tỷ lệ lao động qua đào tạo, từ đó chuyển dịch cơ cấu lao động.

Năm 2011, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức thực hiện thí điểm 13 mô hình, đào tạo 11 nghề cho 449 lao động tại 11 huyện, thành phố, thị xã. Trong đó, nổi lên một số mô hình, những nghề đặc thù gắn với các làng nghề như nuôi rắn thương phẩm; chăm sóc, cắt tỉa, uốn cây cảnh; trồng rau an toàn...

Đặc biệt, nghề trồng dưa bao tử ở Yên Tập (Cẩm Khê) đang trở thành mô hình được nhiều nông dân lựa chọn. Sau khi tổ chức đào tạo nghề trồng dưa bao tử, diện tích trồng loại cây nàu đã tăng lên 7,5ha. Sản phẩm làm ra được doanh nghiệp hợp đồng bao tiêu toàn bộ, giảm được chi phí vận chuyển, chi phí bảo quản sản phẩm, giá thành ổn định. Thấy mô hình trồng dưa mang lại hiệu quả kinh tế cao, các xã lân cận đã đến học tập và đề nghị tổ chức lớp dạy nghề trồng dưa bao tử cho lao động nông thôn ở các địa phương có đất, điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp.

Không dừng lại ở mô hình trồng dưa bao tử, hiện nghề nuôi lợn thương phẩm, trồng nấm cũng được nhiều học viên đăng ký theo học. Đây là hai nghề phù hợp với lao động nông thôn, lại thuận lợi vì người lao động có khả năng tự tạo việc làm tại chỗ, tận dụng được thời gian nông nhàn, nguồn thức ăn tự sản xuất.

Những bất cập

Tính đến ngày 30/6/2012, Phú Thọ đã mở được 263 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, với 7.972 người theo học, trong đó, nghề nông nghiệp có 5.751 người (chiếm 72,1%), nghề phi nông nghiệp 2.221 người (chiếm 27,9%). Tổng số lao động làm đúng nghề được đào tạo là 6.451 người, chiếm 81%, trong đó, lao động tự tạo việc làm 4.888 người, lao động học nghề phi nông nghiệp có việc làm mới 1.563 người.

Ông Nguyễn Bình Minh, Phòng Dạy nghề (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ) cho biết: “Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Phú Thọ đang gặp một số khó khăn, như việc quản lý nhà nước về dạy nghề cho lao động nông thôn còn hạn chế, thiếu sự phối hợp giữa các cấp, ngành, các cơ sở dạy nghề trong việc điều tra, khảo sát xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên còn thiếu về số lượng, một số hạn chế về năng lực, kỹ năng nghề; việc phát triển chương trình, giáo trình dạy nghề cho lao động còn chậm, còn hiện tượng sử dụng chưa hiệu quả thiết bị dạy nghề... Đặc biệt, kinh phí hỗ trợ cho lao động nông thôn học nghề còn hạn chế, trong khi nhu cầu học nghề khá lớn, tỉnh chưa bố trí kinh phí hỗ trợ cho người học nghề. Nếu những trở ngại này không được tháo gỡ kịp thời, Phú Thọ khó đạt được mục tiêu 126.000 lao động nông thôn được đào tạo trong giai đoạn 2011-2015”.

Xem