Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

THÁI BÌNH VỚI VẤN ĐỀ CHĂM SÓC NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VÀ VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN

03/06/2015

Báo cáo chỉ rõ mục tiêu, chỉ tiêu và đề ra những phương hướng, giải pháp trọng tâm thực hiện vận động ủng hộ Quỹ năm 2012. Trong đó, tổng thu vận động ủng hộ Quỹ 3 cấp đạt 6,2 tỷ đồng, cụ thể: Cấp tỉnh 900 triệu đồng, cấp huyện, thành phố 2 tỷ đồng, cấp cơ sở 3,3 tỷ đồng. Quy định rõ đối tượng và phạm vi vận động đóng góp xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"; mức vận động đóng góp Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa". Việc huy động tập trung chủ yếu từ tháng 6 đến 8/2012, phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"; bình quân mỗi xã, phường, thị trấn 11,5 triệu đồng trở lên; bình quân mỗi huyện, thành phố từ 250 triệu đồng trở lên.....


1. Ban quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ phát động xây dựng Quỹ năm 2012.

Cùng dự có các đồng chí Trần Trung Trực, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Điều, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp của tỉnh và trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các đồng chí là phóng viên Báo nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam tại Thái Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Thái Bình. Dự Lễ phát động còn có các đồng chí Trưởng Ban quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Chủ tịch UBMTTQVN, Chủ tịch Liên đoàn Lao động, Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố và đại diện lãnh đạo phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
 Thay mặt Ban quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh, đồng chí Bùi Công Nhan, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động xây dựng, quản lý Quỹ năm 2011 và kế hoạch thực hiện năm 2012. Theo báo cáo, năm 2011 thu được 12.413.293.047 đồng, trong đó thu trong tỉnh 7.593.293.047 đồng, Quỹ Trung ương hỗ trợ 200 triệu đồng, Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam hỗ trợ 4,62 tỷ đồng. Thu trong tỉnh đạt 130,7% so với kế hoạch năm và tăng 18,7% so với năm 2010. Trong đó, cấp tỉnh thu hơn 874 triệu đồng; cấp huyện, thành phố trên 2 tỷ đồng; cấp xã, phường, thị trấn trên 4 tỷ đồng. Nhiều cơ quan, đơn vị ủng hộ quỹ bằng cách đầu tư trực tiếp để xây dựng nhà tình nghĩa tặng đối tượng chính sách người có công. Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được sử dụng đúng mục đích, ý nghĩa, góp phần cùng với các nguồn kinh phí khác hoàn thành xóa nhà ở dột nát cho gia đình liệt sỹ, thương, bệnh binh, thân nhân người có công với cách mạng; giúp giảm bớt phần nào khó khăn về vật chất cho đối tượng người có công; nâng cấp các công trình nghĩa trang liệt sỹ, nhà bia liệt sỹ, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ ở địa phương.
Báo cáo chỉ rõ mục tiêu, chỉ tiêu và đề ra những phương hướng, giải pháp trọng tâm thực hiện vận động ủng hộ Quỹ năm 2012. Trong đó, tổng thu vận động ủng hộ Quỹ 3 cấp đạt 6,2 tỷ đồng, cụ thể: Cấp tỉnh 900 triệu đồng, cấp huyện, thành phố 2 tỷ đồng, cấp cơ sở 3,3 tỷ đồng. Quy định rõ đối tượng và phạm vi vận động đóng góp xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"; mức vận động đóng góp Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa". Việc huy động tập trung chủ yếu từ tháng 6 đến 8/2012, phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"; bình quân mỗi xã, phường, thị trấn 11,5 triệu đồng trở lên; bình quân mỗi huyện, thành phố từ 250 triệu đồng trở lên.
Để thực hiện nhữngmục tiêu, chỉ tiêu trên thì Ban quản lý quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” các cấp tiếp tục hoạt động có hiệu quả, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quy định tại điều lệ quản lý sử dụng quỹ theo tinh thần Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, tập huấn điều lệ quản lý, sử dụng quỹ cũng như các Thông tư, văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương; phân rõ chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên trong Ban để thực hiện tốt nhiệm vụ. Tranh thủ sự vận động, tài trợ của các doanh nghiệp, các đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước; định kỳ thông báo tiến độ ủng hộ xây dựng quỹ và công khai danh sách các đơn vị chưa nộp cho Ban chỉ đạo để Trưởng ban chỉ đạo xây dựng quản lý quỹ kịp thời có công văn đôn đốc, nhắc nhở. Nguồn thu vận động ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" năm 2012 cùng với sự hỗ trợ từ nguồn ngân sách mỗi cấp sẽ tập trung chủ yếu hỗ trợ gia đình đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn xây dựng, tu sửa, nâng cấp nhà ở. Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" còn là nguồn kinh phí quan trọng cùng với ngân sách địa phương chăm lo xây dựng, tu sửa, nâng cấp các công trình ghi công liệt sỹ và hỗ trợ gia đình người có công có mức sống nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua hình thức trợ giúp đột xuất hoặc tặng Sổ tiết kiệm tình nghĩa tạo điều kiện cho bản thân, gia đình đối tượng chính sách vươn lên trong cuộc sống.
Để thực hiện mục tiêu vận động, đóng góp Quỹ năm 2012, UBMTTQ VN tỉnh có thư kêu gọi gửi các tầng lớp nhân dân, cán bộ chiến sỹ các lực lượng vũ trang, người Thái Bình ở ngoài tỉnh ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" năm 2012 thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Hướng tới Lễ kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2012). thư kêu gọi thể hiện niềm tin ở các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sỹ, các lực lượng vũ trang trong và ngoài tỉnh hãy tích cực thúc đẩy các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” để từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của đối tượng chính sách, góp phần tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.
Phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động, đồng chí Cao Thị Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban quản lý Quỹ nhấn mạnh: "Trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, Thái Bình là một trong những tỉnh đóng góp nhiều sức người, sức của cho cách mạng. Nhân dân Thái Bình đã tiễn đưa 40 lượt vạn người con yêu quý tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường của Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, đóng góp trên 100 triệu ngày công phục vụ kháng chiến và trên 1,5 triệu tấn lương thực, thực phẩm. Thái Bình có 96 tập thể và 78 cá nhân được Nhà nước tuyên dương các danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, trên 2.200 Bà mẹ liệt sỹ vinh dự được Nhà nước tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng", trên 23 vạn người được hưởng Huân, Huy chương kháng chiến. Toàn tỉnh có trên 51 nghìn liệt sỹ, trên 32 nghìn thương bệnh binh, gần 3 vạn người là nạn nhân chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam, gần 6 nghìn người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày. Toàn tỉnh có 89 nghĩa trang liệt sỹ với trên 15 nghìn một liệt sỹ và 104 nhà bia, đài tưởng niệm liệt sỹ.
Với truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", trong 65 năm qua, Đảng bộ, nhân dân Thái Bình đã thường xuyên thực hiện tốt chính sách thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng. Các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" đã trở thành phong trào sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị và trong các tầng lớp nhân dân, góp phần ổn định đời sống vật chất, tinh thần, động viên các thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp cho sự nghiệp đổi mới của đất nước. Song song với việc thực hiện các chế độ ưu đãi đối với người và gia đình có công với cách mạng, phong trào vận động thu, ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” ngày càng mở rộng và phát triển, đã hỗ trợ cho các đối tượng chính sách trong việc xây mới, tu sửa, nâng cấp nhà ở, trợ cấp cho các đối tượng khó khăn, đầu tư cho công tác mộ, nghĩa trang liệt sỹ, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, hỗ trợ chăm sóc thương binh nặng. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã thực sự mang đậm nét nhân văn, thể hiện truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc".
Nhân kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2012), thực hiện kế hoạch của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông báo kết luận của Tỉnh ủy Thái Bình, kế hoạch của Ban chỉ đạo hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sỹ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh:
1. Thực hiện tốt lời kêu gọi của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 65 năm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2012).
2. Tiếp tục đẩy mạnh, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; những thành quả của công tác thương binh, liệt sỹ và người có công nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của các cấp, các ngành, làm cho các cấp, các ngành và toàn xã hội tiếp tục quan tâm thực hiện tốt hơn nữa chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác thương binh, liệt sỹ và người có công trong điều kiện mới.
3. Tập trung thực hiện đầy đủ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công, nhất là Pháp lệnh ưu đãi Người có công, Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 14/12/2006 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh liệt sỹ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Chú trọng quan tâm đến các gia đình chính sách khó khăn, người có công sống cô đơn, không nơi nương tựa, quan tâm xây dựng nhà ở cho hộ gia đình chính sách nghèo.
4. Triển khai kịp thời các chế độ, chính sách mới; giải quyết dứt điểm chế độ chính sách cho đối tượng, có biện pháp ngăn ngừa và xử lý nghiêm túc các vụ việc tiêu cực, thiếu tinh thần trách nhiệm, quan liêu, tham nhũng, cố ý làm trái trong thực hiện chế độ, chính sách.Tạo điều kiện để con em đối tượng chính sách được học tập, đào tạo nghề và giải quyết việc làm.
5. Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước về công tác thương binh, liệt sỹ và người có công; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao đạo đức nghề nghiệp đối với đội ngũ cán bộ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội các cấp. Tạo mọi điều kiện để gia đình chính sách khắc phục khó khăn, tiếp tục cống hiến công sức trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước hiện nay.
Cũng tại Lễ phát động, 39 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh đã trực tiếp đăng ký ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" năm 2012, số tiền hơn 700 triệu đồng.

2. Thái Bình: Hơn 4.500 lao động được đào tạo nghề


Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2012, toàn tỉnh Thái Bình đã có 4.520 lao động được tuyển sinh, đào tạo nghề, trong đó, cao đẳng nghề là 237 người; trung cấp nghề 545 người; sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng là 3.738 người.

Đặc biệt số lượng lao động được tuyển sinh, dạy nghề trong tháng 3 tăng mạnh (1.700 người), chủ yếu các nghề: May, cơ khí, chăn nuôi, đan, thêu được nhiều lao động lựa chọn theo học.

Mục tiêu của ngành Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình trong năm 2012 sẽ đào tạo nghề cho 33.200 lao động, thành lập thêm các cơ sở dạy nghề, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 47,5%, trong đó qua đào tạo nghề 34%.

Để đạt mục tiêu trên, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình đã xây dựng Đề án “Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề tỉnh Thái Bình đến năm 2020”. Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý dạy nghề và hướng dẫn sử dụng kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề và hỗ trợ lao động nông thôn học nghề. Thực hiện các hoạt động của Dự án Dạy nghề cho lao động nông thôn và Dự án đổi mới và phát triển dạy nghề.

Được biết, trong năm 2011, toàn tỉnh Thái Bình đã có 33.000 người được tuyển sinh, đào tạo nghề. Trong đó có 10.000 lao động nông thôn được học nghề theo Chương trình mục tiêu Quốc gia, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 45,6%.

Cũng trong năm 2011, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề cho 4 cơ sở, nâng số cơ sở dạy nghề trên địa bàn toàn tỉnh lên 50 cơ sở (8 trường Trung cấp nghề, 18 Trung tâm dạy nghề, 23 cơ sở tham gia dạy nghề, 1 cơ sở liên kết đào tạo).

3. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết đào tạo nghề cho lao động nông thôn - Đúng vấn đề cử tri quan tâm

Tại các buổi tiếp xúc cử tri trước những kỳ họp của HĐND các cấp, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nói chung và đào tạo nghề cho lao động nông thôn nói riêng luôn là vấn đề nhận được nhiều ý kiến kiến nghị nhất của cử tri. Quan tâm nâng cao đời sống cho nhân dân, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách liên quan đến vấn đề này.
Nghề chạm bạc ở Lê Lợi (Kiến Xương) giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông nhàn.

Riêng năm 2009, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 về thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020; HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND ngày 09/7/2009 và UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 về thực hiện dạy nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn.... Đây là niềm vui, niềm hy vọng lớn đối với người dân các vùng nông thôn trong tỉnh. Sau hai năm nghị quyết đi vào cuộc sống, việc đánh giá kết quả luôn là vấn đề cử tri cũng như các đại biểu quan tâm.

Tính đến hết năm 2011, trên địa bàn tỉnh có 50 cơ sở đào tạo nghề, trong đó: 01 cơ sở liên kết cao đẳng nghề, 08 trường trung cấp, 18 trung tâm và 23 cơ sở tham gia dạy nghề nhằm đáp ứng nhu cầu về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Các cơ sở dạy nghề được sở Lao động - TBXH lựa chọn tham gia đề án cơ bản đủ năng lực và tư cách pháp nhân để tham gia tổ chức dạy nghề theo đúng quy định. Đội ngũ giáo viên từng bước được bổ sung, về cơ bản có trình độ chuyên môn phù hợp với các chuyên ngành đào tạo trong các cơ sở dạy nghề và thực hiện có hiệu quả chương trình dạy nghề. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề bước đầu được quan tâm đầu tư, nâng cấp, sau hai năm triển khai nghị quyế, đã có 19 cơ sở dạy nghề công lập được hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy nghề thuộc đề án dạy nghề cho lao động nông thôn với tổng kinh phí là 33,8 tỷ đồng.

Kinh phí hỗ trợ học nghề cho lao động nông thôn ngày càng được quan tâm, năm 2010 được cấp 4 tỷ; năm 2011 được cấp 10,8 tỷ. Vì vậy số lượng lao động được đào tạo nghề ngày một tăng. Năm 2010, toàn tỉnh có 3.500 lao động nông thôn được hỗ trợ học sơ cấp nghề và học nghề duới 3 tháng, trong đó: Học nghề làm nông nghiệp: 990 người, chiếm 28,4%; học nghề phi nông nghiệp: 2.510 người, chiếm 71,6%; năm 2011, có 10.774 lao động nông thôn được hỗ trợ học sơ cấp nghề và học nghề dưới 3 tháng, trong đó: học nghề làm nông nghiệp: 2.470 người, chiếm 22,9%; học nghề phi nông nghiệp: 8.304 người, chiếm 77,1%. Kết quả trên đã góp phần vào việc tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh và chuyển dịch cơ cấu lao động khu vực nông thôn theo hướng giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp, do đó góp phần vào thực hiện tiêu chí nông thôn mới.

Thông qua hoạt động giám sát, những hạn chế được chỉ ra là: công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về dạy nghề cho lao động nông thôn ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức, nhất là công tác tư vấn học nghề còn nhiều hạn chế, hiệu quả chưa cao. Công tác điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề tại một số địa phương chưa sát thực tiễn; kế hoạch đào tạo nghề ở một số xã chưa gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đặc thù của địa phương. Số lượng học viên tham gia học nghề, chất lượng dạy nghề và kỹ năng hành nghề sau đào tạo còn hạn chế. Đội ngũ cán bộ quản lý tại nhiều cơ sở dạy nghề còn kiêm nhiệm, thiếu kinh nghiệm trong quản lý, tổ chức dạy nghề. Cơ cấu trình độ đào tạo nghề, cơ cấu ngành nghề đào tạo cho nông dân  chưa phù hợp, chưa bổ sung nghề mới dẫn tới việc một số lao động sau khi học nghề không đáp ứng được yêu cầu của thị trường, không tìm được việc làm theo ngành nghề đào tạo hoặc có việc làm nhưng thiếu tính bền vững. Bởi vậy, sau khi kết thúc khoá học, nhiều lao động nông thôn chưa tìm được việc làm hoặc chưa phát huy kiến thức đã học vào thực tiễn sản xuất… Bên cạnh đó, hiệu quả đào tạo của các lớp phi nông nghiệp thấp. Đào tạo nghề vẫn còn nặng về lý thuyết, ít thực hành. Việc giám sát, kiểm tra các hoạt động đào tạo, dạy nghề chưa được thường xuyên, quản lý còn nhiều bất cập...

Căn cứ phân tích những nguyên nhân, Thường trực HĐND đã có nhiều đề xuất kiến nghị như đề nghị Chính phủ có chính sách đối với đội ngũ giáo viên dạy nghề, nhằm đáp ứng đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Tăng cường đầu tư kinh phí cho công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; phân cấp việc đầu tư, giao quyền tự chủ cho các cơ sở đào tạo trong việc mua sắm trang thiết bị. Đối với tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dạy nghề cho lao động nông thôn. Thường xuyên chỉ đạo ngành chức năng tổ chức kiểm tra, khảo sát nhu cầu học nghề và tổ chức đào tạo nghề, rà soát năng lực đào tạo của các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh, hoàn thành quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Từng bước củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; Tăng cường kinh phí để đầu tư và đầu tư tập trung có trọng tâm, trọng điểm cho các cơ sở dạy nghề. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá phát triển đào tạo, dạy nghề, nhất là dạy nghề cho lao động nông thôn. Xây dựng chính sách thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư cho đào tạo nghề, ban hành văn bản quy định về vai trò, trách nhiệm của người sử dụng lao động trong đào tạo nghề....

Việc Thường trực HĐND tỉnh chọn giám sát thực hiện Nghị quyết về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trúng với vấn đề các cấp uỷ, chính quyền và cử tri trong tỉnh đang quan tâm, nguyện vọng của cử tri được đáp ứng. Thông qua giám sát, đánh giá kết quả, tìm ra những tồn tại hạn chế, vướng mắc và phân tích nguyên nhân có ý nghĩa lớn để Thường trực đưa ra những đề xuất, kiến nghị sát thực tế tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh có căn cứ xem xét sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện văn bản chính sách, nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dạy nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn trong thời gian tới.

 


 
Xem