Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

NAM ĐỊNH VỚI CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ CHĂM SÓC NGƯỜI CÓ CÔNG, CHĂM SÓC TRẺ EM

10/07/2014

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực PCCC, Công an tỉnh đã chủ động phối hợp, tham mưu, hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp trên địa bàn triển khai thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an toàn về PCCC đồng thời thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các nội quy, quy định đảm bảo an toàn PCCC ở các cơ quan, doanh nghiệp; trong đó tập trung vào các ngành, lĩnh vực trọng điểm như: Ngân hàng, Kho bạc, Điện lực, Bưu chính, Viễn thông, Xây dựng, Y tế, Công thương… Ngoài việc kiểm tra định kỳ, đột xuất, Công an tỉnh còn phối hợp với các ngành hữu quan kiểm tra theo chuyên đề, chuyên ngành như: dệt may, xăng dầu, khí đốt hóa lỏng, chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, nhà cao tầng, khu tập trung đông dân cư… Qua công tác kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện và hướng dẫn cơ sở khắc phục những thiếu sót, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn cháy, nổ......

1. Nam Định: Toàn dân tích cực tham gia các hoạt động phòng cháy chữa cháy

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng ở địa phương, nên trong những năm qua, công tác này đã được các cấp, các ngành, các cơ quan, doanh nghiệp,…trên địa bàn tỉnh Nam Định quan tâm, chú trọng và trở thành nhiệm vụ của toàn dân.

Với phương châm: “4 tại chỗ” và lấy công tác phòng ngừa là chính, hoạt động PCCC đã được các cấp ủy Đảng, Chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia PCCC. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến những kiến thức cơ bản, nội dung Luật Phòng cháy và chữa cháy và tổ chức nhiều hoạt động như: mít tinh, diễu hành, hội thi, hội diễn, hội thao nghiệp vụ PCCC của lực lượng PCCC quần chúng…, hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” (4-10), “Tháng an toàn PCCC” (tháng 10), “Tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy, nổ” (tháng 3), tổ chức cho các hộ dân ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC,… Nhờ đó, hiệu lực quản lý Nhà nước trên lĩnh vực này ở các cấp đã được nâng lên rõ rệt. Vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ Đảng- Chính quyền, các ngành, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học và ý thức tự giác của các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành Luật PCCC được nâng lên một bước, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn cháy nổ, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của từng đơn vị, địa phương và trên địa bàn toàn tỉnh.