Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hà Giang đào tạo nghề cho lao động nông thôn

08/12/2004

Năm 2004, công tác đào tạo nghề ở tỉnh Hà Giang đã phát triển cả về quy mô và chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu mới, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh được nâng lên, từ gần 11% năm 2002 lên 12,5%.

Xuất phát từ thực trạng lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh còn rất thấp, nhu cầu học nghề của người lao động ngày càng nhiều. Trường dạy nghề Hà Giang chủ trương mở rộng nhiều hình thức đào tạo nghề tập trung tại trường và chủ động tổ chức đào tạo tại các huyện, thị xã trong tỉnh. Tuy nhiên, do địa bàn phức tạp, điều kiện kinh tế của người lao động còn hạn chế, đặc biệt là ở những vùng sâu, vùng xa nên việc theo học các lớp học nghề dài hạn tại trường rất khó khăn. Nhà trường đã xác định đào tạo nghề ngắn hạn là một giải pháp thiết thực với lao động nông thôn. Trường đã đào tạo nghề ngắn hạn cho 813 lao động, thuộc các lĩnh vực: tin học, lái xe ôtô, điện, xây dựng, kỹ thuật, chế biến chè, kỹ thuật nông lâm nghiệp.
Xem