Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thành lập trường Cao đẳng kinh tế – kỹ thuật Bình Dương

19/11/2004

Trường cao đẳng Dân lập kinh tế – kỹ thuật Bình Dương vừa thành lập tại thị xã Thủ Dầu Một. Việc ra đời Trường Cao đẳng DLKT – KT Bình Dương có ý nghĩa rất lớn, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu nguồn lao động có tay nghề kỹ thuật, có nghiệp vụ cao cung cấp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ngay trong năm học đầu tiên (2004 – 2005), số thí sinh cả hai hệ Cao đẳng và Trung học của trường đạt chỉ tiêu khá cao. Trường còn liên kết đào tạo hệ tại chức ngành kế toán với các Trường đại học Thương mại Hà Nội, Trường cao đẳng công nghiệp IV TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Đà Lạt… nâng quy mô đào tạo các hệ từ 2500 sinh viên trong năm 2003 lên hơn 4000 sinh viên trong năm 2004. Dương Chí Tường (TTXVN)
Xem