Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bình Dương thu hút thêm gần 45.000 lao động tham gia BHXH

26/11/2004

Tính đến hết tháng 10/2004, trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã có 1685 đơn vị với 266.646 người tham gia BHXH có mức đóng 23%, tăng 187 đơn vị với 44.933 lao động so với số tham gia năm 2003, trong đó khối doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là 33.248 lao động, khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh là 9469 lao động. Nhờ đó, số thu BHXH trong 10 tháng qua đã đạt 81% kế hoạch năm. Trong thời gian này, BHXH tỉnh Bình Dương đã cấp 91.886 sổ BHXH, xác nhận bảo lưu 10.053 sổ, giải quyết kịp thời 16.566 hồ sơ hưởng BHXH các loại. Thảo Lan (Tạp chí Lao động và xã hội)

Xem