Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bắc Giang: Các cấp công đoàn góp sức ổn định đời sống người lao động

27/08/2012

Trước tình hình kinh tế xã hội trong tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, các cấp công đoàn tỉnh Bắc Giang luôn nỗ lực góp sức cùng chính quyền, các DN ổn định việc làm, đời sống cho người lao động.

Xác định năm 2012 là năm các DN sẽ gặp nhiều khó khăn, với sự vào cuộc đầy nỗ lực của các cấp CĐ, đặc biệt là các CĐCS, 193/233 DN có tổ chức CĐ đã thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể. Tuy vẫn còn một số DN phải thu hẹp sản xuất, nhưng nhìn chung tình hình lao động, việc làm trong các DN của tỉnh vẫn ổn định, mức thu nhập bình quân của CNLĐ đạt trên 3.000.000 đồng/người/tháng; các chế độ, chính sách đối với NLĐ như BHXH, BHYT... được đảm bảo.

Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang Nguyễn Thị Kim Oanh, để góp phần ổn định và phát triển kinh tế xã hội trong tỉnh, qua đó đảm bảo việc làm, thu nhập cho NLĐ, 6 tháng qua các cấp CĐ trong tỉnh đã tổ chức, động viên CNVCLĐ trong tỉnh hăng hái tham gia các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Thi đua phục vụ sự nghiệp CNH – HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn”... Các phong trào thi đua do các cấp CĐ trong tỉnh phát động đều bám sát chức năng, nhiệm vụ chuyên môn và tình hình thực tế của từng ngành, từng đơn vị và đem lại hiệu quả kinh tế cao.

“Từ nay đến cuối năm 2012, CĐ các cấp trong tỉnh sẽ chủ động tham gia với các cấp, các ngành giải quyết kịp thời tranh chấp lao động và đình công xảy ra tại cơ sở, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ ở DN nhằm giúp DN sản xuất kinh doanh hiệu quả, đảm bảo việc làm, đời sống cho NLĐ” – Chủ tịch LĐLĐ Nguyễn Thị Kim Oanh nói.
Xem