Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội nghị Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN (ASCC) lần thứ 3

08/04/2010

Ngày 7/4/2010, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội diễn ra Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN lần thứ ba (ASCC 3). Hội nghị được tổ chức trước thềm Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 16 tại Hà Nội với sự tham gia của Bộ trưởng phụ trách Cộng đồng Văn hóa – Xã hội của các nước ASEAN. Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân- Chủ tịch Hội đồng Cộng đồng Văn hoá - Xã hội chủ trì và điều hành Hội nghị.

Hội nghị ASCC lần thứ 3 tập trung vào việc đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch tổng thể ASCC, phương hướng triển khai kế hoạch cộng đồng trong thời gian tới; Trao đổi, chia sẻ và xác định các lĩnh vực ưu tiên của ASCC trong năm 2010; Tổ chức lễ ra mắt Uỷ ban Thúc đẩy và Bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN (ACWC) và xem xét việc thông qua một số văn kiện liên quan đến hoạt động của Hội đồng Văn hoá xã hội.

Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN (ASCC) được các nhà lãnh đạo ASEAN phê duyệt tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 14 tổ chức ngày 1 tháng 3 năm 2009 tại Hua Hin, Thái Lan. Do đó, Kế hoạch tổng thể ASCC được thực hiện chính thức kể từ ngày 2 tháng 3 năm 2009.

Bản Kế hoạch này nhằm góp phần thực hiện Cộng đồng ASEAN lấy con người làm trung tâm và xây dựng trách nhiệm xã hội vào năm 2015. Kế hoạch tổng thể ASCC bao gồm 6 lĩnh vực trọng tâm (Phát triển con người; phúc lợi và bảo trợ xã hội; công bằng xã hội và các quyền; đảm bảo tính bền vững của môi trường; xây dựng bản sắc ASEAN) và 40 cấu phần với 340 hoạt động dự kiến sẽ được triển khai trong giai đoạn 2009-2015. Các hoạt động trong Kế hoạch tổng thể này một mặt vừa phải đảm bảo phù hợp với những yêu cầu và chiến lược mới theo Hiến chương ASEAN và cam kểt đẩy nhanh việc thành lập Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Trong thời gian qua, hoạt động của Cộng đồng văn hóa đã đạt được một số thành tựu đáng kể, như xây dựng khuôn khổ pháp lý cho hoạt động của cộng đồng, xây dựng lộ trình và xác định các giai đoạn ưu tiên để thực hiện các kế hoạch. Xây dựng các chương trình và giải pháp để giải quyết nhiều vấn đề chính thuộc lĩnh vực của cộng đồng như y tế, giáo dục, môi trường… Những thách thức chính trong việc thực hiện kế hoạch tổng thể bao gồm việc huy động nguồn lực, xác định ưu tiên; tính chủ động và cam kết quốc gia của các nước trong việc tổ chức thực hiện; cơ chế phối hợp và giám sát.

Về lĩnh vực ưu tiên của Cộng đồng văn hoá-xã hội ASEAN với vai trò là chủ tịch ASCC năm 2010, Việt Nam cùng với các nước trong cộng đồng đã đưa ra các sáng kiến nhằm thúc đẩy hơn nữa việc thực hiện kế hoạch tổng thể của cộng đồng văn hoá xã hội. Những ưu tiên này bao gồm: Thứ nhất, đối phó với thách thức toàn cầu. Lĩnh vực ưu tiên này nhằm mục tiêu tăng cường sự hợp tác ASEAN trong việc đối phó với biến đổi khí hậu ở cấp toàn cầu và khu vực, thực hiện đầy đủ Thỏa thuận ASEAN về quản lý thiên tai, ứng phó khẩn cấp (AADMER) và tăng cường hợp tác ASEAN về vấn đề dịch bệnh; Thứ hai là phát triển nguồn nhân lực cho phục hồi kinh tế và phát triển. Đây là lĩnh vực ưu tiên nhằm giảm thiểu nguy cơ mất việc làm, đói nghèo và bất bình đẳng do tác động của khủng hoảng kinh tế, tăng cường khả năng cạnh tranh về nguồn nhân lực của các nước ASEAN và tăng cường năng lực nhằm thích ứng với di chuyển lao động và tiến bộ công nghệ. Thứ ba, là thúc đẩy phát triển và phúc lợi xã hội cho phụ nữ và trẻ em ASEAN. Lĩnh vực này nhằm hướng tới việc xây dựng các chương trình và thực hiện các kế hoạch thúc đẩy phúc lợi cho phụ nữ và trẻ em, lực lượng chiếm trên 50% dân số ASEAN.

Việc xây dựng một cộng đồng văn hoá xã hội liên quan đến hoạt động của nhiều Bộ ngành. Vì vậy, xúc tiến và tích cực thúc đẩy các hoạt động chuyên ngành trong lĩnh vực lao động và xã hội cũng như các lĩnh vực khác sẽ đóng góp một phần quan trọng trong việc thực hiện cộng đồng văn hoá xã hội. Ngoài ra, cần có cơ chế liên ngành để điều phối, theo dõi và chỉ đạo thực hiện; nâng cao tính chủ động khi tham gia các hoạt động trong hợp tác ASEAN, tăng cường tuyên truyền sâu rộng các chương trình hợp tác trong cộng đồng văn hoá xã hội và lồng ghép thực hiện các mục tiêu về Cộng đồng Văn hoá xã hội. Hy vọng những nỗ lực trong năm chủ tịch ASEAN của Việt Nam trong khuôn khổ hoạt động của Cộng đồng Văn hoá Xã hội thể hiện vai trò và quyết tâm của Việt Nam trong việc góp phần tạo sự ổn định và phát triển lâu dài, bền vững vì một cộng đồng ASEAN thịnh vượng./.

Thảo Lan

Xem