Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thành phố Đà Nẵng: hỗ trợ 3,225 tỷ đồng xây dựng nhà tình nghĩa cho tỉnh Quảng Nam

18/02/2005

Đó là Quyết định mà UBND thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt nhằm hỗ trợ 3,225 tỷ đồng để xây dựng 215 căn nhà tình nghĩa tặng cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh Quảng Nam nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng.

Trong đó, hỗ trợ cho huyện Tây Giang 20 căn, huyện Đông Giang 20 căn, huyện Nam Giang 20 căn, thị xã Hội An 25 căn, huyện Quế Sơn 30 căn, huyện Đại Lộc 30 căn, huyện Duy Xuyên 30 căn và huyện Điện Bàn 40 căn, với trị giá mỗi căn nhà là 15.000.000 đồng. Mỹ Hạnh
Xem