Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Chưa gia nhập
Tên văn bản:
Công ước số 178
Công ước về Thanh tra các điều kiện làm việc và sinh hoạt của thuyền viên, 1996
Lĩnh vực văn bản:

Việc làm

Tổ chức ban hành:
Tổ chức lao động quốc tế
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực của văn bản:

13/05/2010

Tên văn bản:
Công ước số 178 Công ước về Thanh tra các điều kiện làm việc và sinh hoạt của thuyền viên, 1996
Tải về:

Chung nhan Tin Nhiem Mang