Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Chưa gia nhập
Tên văn bản:
Công ước quốc tế
Công ước quốc tế về Quyền của người khuyết tật
Lĩnh vực văn bản:

Bảo trợ xã hội

Tổ chức ban hành:
Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực của văn bản:

07/05/2010

Tên văn bản:
Công ước quốc tế Công ước quốc tế về Quyền của người khuyết tật

Chung nhan Tin Nhiem Mang