Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Chưa gia nhập
Tên văn bản:
Công ước số 110
Công ước về Điều kiện lao động của người lao động trong các đồn điền,1958
Lĩnh vực văn bản:

Việc làm

Tổ chức ban hành:
Tổ chức lao động quốc tế
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực của văn bản:

20/04/2010

Tên văn bản:
Công ước số 110 Công ước về Điều kiện lao động của người lao động trong các đồn điền,1958
Tải về:

Chung nhan Tin Nhiem Mang