Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 149
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
136/LĐTBXH-QLLÐNN 13/01/2023

Công văn số 136/LĐTBXH-QLLÐNN V/v Công ty CP cung ứng và Xuất khẩu lao động Hàng Không nộp lại giấy phép hoạt động dịch vụ đưa ngừo lao động đi làm việc ở nước ngoài

5042/LĐTBXH-QLLÐNN 07/12/2022

Công văn số 5042/LĐTBXH-QLLÐNN V/v Công ty CP Đầu tư và Cung ứng nhân lực DHM nộp lại giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

4888/LĐTBXH-QLLÐNN 28/11/2022

Công văn số 4888/LĐTBXH-QLLÐNN V/v Công ty cổ phần Du lịch Hà Tây nộp lại Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

4561/LĐTBXH-QLLĐNN 10/11/2022

Công văn số 4561/LĐTBXH-QLLĐNN V/v rà soát, báo cáo đáp ứng điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

4404/LĐTBXH-QLLĐNN 02/11/2022

Công văn số 4404/LĐTBXH-QLLĐNN V/v Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển nguồn nhân lực Đông Anh nộp lại giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

4136/LĐTBXH-QLLÐNN 17/10/2022

Công văn số 4136/LĐTBXH-QLLÐNN V/v Công ty CP nhân lực quố tế Thái Bình Dương nộp lại giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

4101/LĐTBXH-QLLĐNN 13/10/2022

Quyết định số 4101/LĐTBXH-QLLĐNN V/v Công ty cổ phần Thương mại tổng hợp Hoàng Minh Phát nộp lại Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

1920/LĐTBXH-QLLÐNN 09/06/2022

Công văn số 1920/LĐTBXH-QLLÐNN V/v Công ty CP dịch vụ và vận tải Biển Bắc Hải Phòng nộp lại giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

1776/LĐTBXH-QLLÐNN 31/05/2022

Công văn số 1776/LĐTBXH-QLLÐNN V/v giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hết hiệu lực

531/LĐTBXH-QLLÐNN 08/03/2022

Công văn số 531/LĐTBXH-QLLÐNN V/v Công ty CP Simco Sông đà nộp lại giấy phép dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Chung nhan Tin Nhiem Mang