Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 142
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
1920/LĐTBXH-QLLÐNN 09/06/2022

Công văn số 1920/LĐTBXH-QLLÐNN V/v Công ty CP dịch vụ và vận tải Biển Bắc Hải Phòng nộp lại giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

1776/LĐTBXH-QLLÐNN 31/05/2022

Công văn số 1776/LĐTBXH-QLLÐNN V/v giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hết hiệu lực

531/LĐTBXH-QLLÐNN 08/03/2022

Công văn số 531/LĐTBXH-QLLÐNN V/v Công ty CP Simco Sông đà nộp lại giấy phép dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

123/LĐTBXH-QLLÐNN 14/01/2022

Công văn số 123/LĐTBXH-QLLÐNN V/v Công ty CP đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực Nhân Tài nộp lại giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

1459/QĐ-LĐTBXH 30/11/2020

Quyết định số 1459/QĐ-LĐTBXH V/v phê duyệt Kế hoạch, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho thuê cơ sở đào tạo tiếng Nhật cho 240 ứng viên điều dưỡng, hộ lý Việt Nam trước khi xuất cảnh đi làm việc tại Nhật Bản theo Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA)

1049/QĐ-LĐTBXH 26/08/2020

Quyết định số 1049/QĐ-LĐTBXH V/v Kế hoạch đặt hàng tuyên truyền của Cục Quản lý lao động ngoài nước

2915/LĐTBXH-QLLĐNN 04/08/2020

Về việc Thí điểm đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo thỏa thuận hợp tác giữa các địa phương của hai nước

1467/LĐTBXH-QLLĐNN 12/04/2019

Công văn số 1467/LĐTBXH-QLLĐNN v/v thông báo ký thì và phối hợp tổ chức đăng ký thi tuyển lao động theo Chương trình EPS

13/QĐ-XPVPHC 22/01/2019

Quyết định số 13/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

10/QĐ-XPVPHC 18/01/2019

Quyết định số 10/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Chung nhan Tin Nhiem Mang