Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 764
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
90/QĐ-TTg 18/01/2022

Quyết định số 90/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

4681/LĐTBXH-BTXH 14/12/2021

Công văn số 4681/LĐTBXH-BTXH V/v khắc phục hậu quả thiên tai gây ra ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

4611/LĐTBXH-BTXH 10/12/2021

Công văn số 4611/LĐTBXH-BTXH Vv trợ giúp xã hội dịp tết Nguyên đán Nhâm dần 2022

1247/QĐ-LĐTBXH 08/11/2021

Quyết định số 1247/QĐ-LĐTBXH Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản năm 2021 của Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An

1070/QĐ-LĐTBXH 27/09/2021

Quyết định số 1070/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch tổng thể thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2025

1069/QĐ-LĐTBXH 27/09/2021

Quyết định số 1069/QĐ-LĐTBXH Ban hành kế hoạch thực hiện chương trình trợ giúp xã hội và PHCN cho người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng động gđ 2021-2025

2805/LĐTBXH-BTXH 23/08/2021

Công văn số 2805/LĐTBXH-BTXH V/v hỗ trợ khẩn cấp nơi ở cho người lang thang, cơ nhỡ, người không có chỗ ở tạm thời trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg

1415/QĐ-TTg 20/08/2021

Quyết định số 1415/QĐ-TTg Về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh, thành phố để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

198/CV-VPQGGN 20/08/2021

Công văn số 198/CV-VPQGGN Đề nghị đăng tải dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

953/QĐ-LĐTBXH 18/08/2021

Quyết định số 953/QĐ-LĐTBXH Quyết định v/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm dịch vụ của Cục Bảo trợ xã hội

Chung nhan Tin Nhiem Mang