Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 327
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
3914/LĐTBXH-KHTC 05/11/2021

Công văn số 3914/LĐTBXH-KHTC V/v hướng dẫn điều kiện phân bổ kinh phí hỗ trợ cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, bảo trì các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng và kho lưu trữ hồ sơ người có công từ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi NCC với cách mạng năm 2022

972/QĐ-LĐTBXH 23/08/2021

Quyết định số 972/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm, cung cấp và lắp đặt trang thiết bị" dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Bình Định

2510/LĐTBXH-NCC 03/08/2021

Công văn số 2510/LĐTBXH-NCC V/v đề nghị tham gia ý kiến đối với hồ sơ trình Đề án Quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

75/2021/NĐ-CP 24/07/2021

Nghị định số 75/2021/NĐ-CP Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

1142/QĐ/CTN 30/06/2021

Quyết định số 1142/QĐ/CTN V/v tặng quà nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày TBLS

1097/QĐ-CTN 08/07/2020

Quyết định số 1097/QĐ-CTN về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020)

70/QĐ-TTg 11/01/2020

Quyết định số 70/QĐ-TTg Về việc cấp Bằng "Tổ quốc ghi công"

03/TTr-LĐTBXH 10/01/2020

Trờ trình số 03/TTr-LĐTBXH Về việc cấp bằng "Tổ quốc ghi công"

2984/LĐTBXH-VP 23/07/2019

Triệu tập Thủ trưởng đơn vị tham dự các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

2638/LĐTBXH-KHTC 03/07/2019

Công văn số 2638/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi NCC với cách mạng năm 2020 và kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm 2020-202

Chung nhan Tin Nhiem Mang