Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 323
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
1142/QĐ/CTN 30/06/2021

Quyết định số 1142/QĐ/CTN V/v tặng quà nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày TBLS

1097/QĐ-CTN 08/07/2020

Quyết định số 1097/QĐ-CTN về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020)

70/QĐ-TTg 11/01/2020

Quyết định số 70/QĐ-TTg Về việc cấp Bằng "Tổ quốc ghi công"

03/TTr-LĐTBXH 10/01/2020

Trờ trình số 03/TTr-LĐTBXH Về việc cấp bằng "Tổ quốc ghi công"

2984/LĐTBXH-VP 23/07/2019

Triệu tập Thủ trưởng đơn vị tham dự các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

2638/LĐTBXH-KHTC 03/07/2019

Công văn số 2638/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi NCC với cách mạng năm 2020 và kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm 2020-202

2464/KH-LĐTBXH 24/06/2019

Kế hoạch số 2464/KH-LĐTBXH Thăm tặng quà nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

752/QĐ-LĐTBXH 31/05/2019

Quyết định số 752/QĐ-LĐTBXH Thành lập Ban soạn thảo xây dung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)

1045/LĐTBXH-KHTC 18/03/2019

Công văn số 1045/LĐTBXH-KHTC v/v tham dự Hội nghị tập huấn hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi NCC với cách mạng

5115/LĐTBXH-KHTC 03/12/2018

Công văn số 5115/LĐTBXH-KHTC v/v thí điểm thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện

Chung nhan Tin Nhiem Mang