Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 5794
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
3509/LĐTBXH-TCCB 08/10/2021

Công văn số 3509/LĐTBXH-TCCB V/v tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phu

3512/LĐTBXH-TCCB 08/10/2021

Công văn số 3512/LĐTBXH-TCCB V/v tổ chức tập huấn "Kỹ năng xây dựng khung năng lực và bản mô tả công việc theo vị trí việc làm"

1123/QĐ-LĐTBXH 04/10/2021

Quyết định số V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mtooj số gói thầu thuộc dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công Sa Pa - Giai đoạn II

3332/LĐTBXH-TCCB 30/09/2021

Công văn số 3332/LĐTBXH-TCCB V/v khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức

3267/LĐTBXH-TCCB 27/09/2021

Công văn số 3267/LĐTBXH-TCCB Về việc rà soát danh mục vị trí việc làm, xây dựng bản mô tả và khung năng lực vị trí việc làm

1067/QĐ-LĐTBXH 27/09/2021

Quyết định số 1067/QĐ-LĐTBXH Vv phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022 của BLĐTBXH

Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 24/09/2021

Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH 15 Ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Nghị quyết số 116/NQ-CP 24/09/2021

Nghị quyết số 116/NQ-CP Về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

117-CV/QLDAÐTXD 23/09/2021

Công văn số 117-CV/QLDAÐTXD v/v Thông báo danh sách nhà thầu được lựa chọn và thỏa thuận khung mua sắm tài sản, hàng hóa theo phương thức tập trung cấp Bộ năm 2021

1042/QĐ-LĐTBXH 21/09/2021

Quyết định số 1042/QĐ-LĐTBXH V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm, cung cấp và lắp đặt trang thiết bị" dự án Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công Sầm Sơn

Chung nhan Tin Nhiem Mang