Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 5762
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
2383/LĐTBXH-VP 24/07/2021

Công văn số 2383/LĐTBXH-VP V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

2332/LĐTBXH-VP 20/07/2021

Công văn 2332/LĐTBXH-VP V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

05/CĐ-LĐTBXH 20/07/2021

Công điện số 05/CĐ-LĐTBXH Về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

2308/LĐTBXH-VP 19/07/2021

Công văn số 2308/LĐTBXH-VP V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

826/QĐ-LĐTBXH 19/07/2021

Quyết định số 826/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam

2299/LĐTBXH-VP 17/07/2021

Công văn số 2299/LĐTBXH-VP V/v cập nhật thông tin, số liệu báo cáo triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

2280/LĐTBXH-TCCB 16/07/2021

Công văn số 2280/LĐTBXH-TCCB V/v thông báo học bổng Ireland niên khóa 2022-2023

2276/LĐTBXH-KHTC 16/07/2021

Công văn số 2276/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

2273/LĐTBXH-PC 16/07/2021

Công văn số 2273/LĐTBXH-PC V/v tổng kết Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp" giai đoạn 2017-2021

797/QĐ-LĐTBXH 12/07/2021

Quyết định số 797/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Chung nhan Tin Nhiem Mang