Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 5821
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
119/TB-LĐTBXH 14/01/2022

Thông báo số 119/TB-LĐTBXH Về việc nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

121/LĐTBXH-TCCB 14/01/2022

Công văn số 121/LĐTBXH-TCCBV/v thông báo tuyển sinh đi học thạc sĩ, tiến sĩ ở Nhật Bản theo theo Chương trình học bổng phát triển nguồn lực cho Việt Nam

101/LĐTBXH-TCCB 12/01/2022

Công văn số 101/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ CVC lên CVCC năm 2020

91/LĐTBXH-KHTC 11/01/2022

Công văn số 91/LĐTBXH-KHTC Về việc thực hiện văn bản mới ban hành

5078/LĐTBXH-KHTC 30/12/2021

Công văn số 5078/LĐTBXH-KHTC V/v báo cáo quyết toán dự án hoàn thành cả năm 2021

4702/LĐTBXH-TCCB 15/12/2021

Công văn số 4702/LĐTBXH-TCCB Vv tổ chức HN tổng kết thực hiện QĐ 163/QĐ-TTG ngày 25/01/2016 của Thủ tướng chính phủ

1414/QĐ-LĐTBXH 14/12/2021

Quyết định số 1414/QĐ-LĐTBXH Phê duyệ kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hoá chất, vật tư y tế năm 2021 của BV CHPHCN Đà Nẵng

1402/QĐ-LĐTBXH 13/12/2021

Quyết định số 1402/QĐ-LĐTBXH V/v phê duyệt kế hoạch và kế hoạch lựa chọn nhà thầu in báo, ấn phẩm của Báo Lao động và Xã hội năm 2022

1401/QĐ-LĐTBXH 13/12/2021

Quyết định số 1401/QĐ-LĐTBXH V/v phê duyệt kế hoạch và kế hoạch lựa chọn nhà thầu in tạp chí của Tạp chí Lao động và Xã hội năm 2022

1391/QĐ-LĐTBXH 10/12/2021

Quyết định số 1391/QĐ-LĐTBXH Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục sửa chữa, bảo trì tầng 1 nhà A của Trung tâm Điều dưỡng người có công Sầm Sơn

Chung nhan Tin Nhiem Mang