Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 5860
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
3514/LĐTBXH-KHTC 13/09/2022

Công văn số 3514/LĐTBXH-KHTC Vv hướng dẫn thu và nộp tiền từ khai thác, xử lý tài sản công vào tài khoản tạm giữ

3309/LĐTBXH-KHTC 25/08/2022

Công văn số 3309/LĐTBXH-KHTC Vv tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo tổng kết thực tiễn thi hành Luật Kế toán

757/QĐ-LĐTBXH 18/08/2022

Quyết định số 757/QĐ-LĐTBXH Quyết định về việc hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu lĩnh vực lao động, xã hội thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025

726/QĐ-LĐTBXH 10/08/2022

Quyết định số 726/QĐ-LĐTBXH Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dự án "Cải tạo, nâng cấp Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định"

2828/LĐTBXH-KHTC 03/08/2022

Công văn số 2828/LĐTBXH-KHTC V/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hành

2707/LĐTBXH-KHTC 26/07/2022

Công văn số 2707/LĐTBXH-KHTC V/v thông báo thực hiện văn ban mới ban hành

200/CV-BCSÐ 26/07/2022

Công văn số 200/CV-BCSÐ Triển khai Kết luận số 36-KL/TW

201/CV-BCSÐ 26/07/2022

Công văn số 201/CV-BCSÐ Triển khai NQ số 18-NQ/TW

202/CV-BCSÐ 26/07/2022

Công văn số 202/CV-BCSÐ Triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW

203/CV-BCSÐ 26/07/2022

Công văn số 203/CV-BCSÐ Triển khai NQ số 19/NQ-TW

Chung nhan Tin Nhiem Mang