Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 10825
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
1269/LĐTBXH-VP 04/05/2021

Công văn số 1269/LĐTBXH-VP V/v yêu cầu tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

1231/LĐTBXH-VP 29/04/2021

Công văn số 1231/LĐTBXH-VP V/v hoãn tổ chức các hoạt động tập trung đông người để phòng, chống dịch COVID-19

1199/LĐTBXH-TCCB 27/04/2021

Công văn số 1199/LĐTBXH-TCCB V/v triển khai Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2021

1172/LĐTBXH-KHTC 23/04/2021

Công văn 1172/LĐTBXH-KHTC V/v bổ sung cơ sở xây dựng tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng theo quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP

476/QĐ-LĐTBXH 20/04/2021

Quyết định số 476/QĐ-LĐTBXH về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

472/QĐ-LĐTBXH 15/04/2021

Quyết định số 472/QĐ-LĐTBXH về việc mở lớp tập huấn "Nghiệp vụ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội"

1063/LĐTBXH-TCCB 15/04/2021

Công văn số 1063/LĐTBXH-TCCB ngày 15/4/2021 V/v biên soạn tài liệu và tham gia giảng bài Hội nghị tập huấn nghiệp vụ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

1062/LĐTBXH-TCCB 15/04/2021

Công văn số 1062/LĐTBXH-TCCB V/v tập huấn nghiệp vụ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2021

1065/LĐTBXH-TCGDNN 15/04/2021

Công văn số 1065/LĐTBXH-TCGDNN V/v lấy ý kiến về biểu tượng của lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề

446/QĐ-LĐTBXH 07/04/2021

Quyết định số 446/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục thuộc Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng