Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 11031
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
248/CV-BCSÐ 27/09/2022

Công văn số 248/CV-BCSÐ Triển khai Quy định 80-QĐ/TW

246/CV-BCSÐ 27/09/2022

Công văn số 246/CV-BCSÐ Triển khai Hướng dẫn số 25/HD-BCĐTW

509/ATLÐ-CSBHLĐ 23/09/2022

Công văn số 509/ATLÐ-CSBHLĐ v/v công bố danh sách chuyên gia đánh giá trên Cổng thông tin điện tử của Bộ

3569/LĐTBXH-BTXH 16/09/2022

Công văn số 3569/LĐTBXH-BTXH V/v khắc phục hậu quả thiên tai gây ra ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

3514/LĐTBXH-KHTC 13/09/2022

Công văn số 3514/LĐTBXH-KHTC Vv hướng dẫn thu và nộp tiền từ khai thác, xử lý tài sản công vào tài khoản tạm giữ

3309/LĐTBXH-KHTC 25/08/2022

Công văn số 3309/LĐTBXH-KHTC Vv tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo tổng kết thực tiễn thi hành Luật Kế toán

442/ATLÐ-CSBHLĐ 19/08/2022

Công văn số 442/ATLÐ-CSBHLĐ v/v công bố danh sách chuyên gia đánh giá trên Cổng thông tin điện tử của Bộ

757/QĐ-LĐTBXH 18/08/2022

Quyết định số 757/QĐ-LĐTBXH Quyết định về việc hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu lĩnh vực lao động, xã hội thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025

03/CĐ-LĐTBXH 17/08/2022

Công điện số 03/CĐ-LĐTBXH Vể tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

726/QĐ-LĐTBXH 10/08/2022

Quyết định số 726/QĐ-LĐTBXH Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dự án "Cải tạo, nâng cấp Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định"

Chung nhan Tin Nhiem Mang