Xây dựng chiến lược và mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2010-2020

6/25/2010 3:16:36 PM

Trong hai ngày 23-24/6/2010, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Quỹ Phát triển phụ nữ Liên hợp quốc (UNIFEM) tổ chức Hội thảo tham vấn Dự thảo chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2010-2020 và Chương trình Mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2015. Tới dự, có Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hoà, Trưởng ban soạn thảo; bà Suzette Mitchell, Trưởng đại diện Liên hợp quốc tại Việt Nam, và đại diện các bộ, ban, ngành hữu quan.


Sau khi trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan, các đại biểu đã đề nghị nhóm soạn thảo và tư vấn thay đổi một số đánh giá về thực trạng, mục tiêu và giải pháp cho phù hợp với tình hình thực tế.

Được biết, các cuộc hội thảo tham vấn tương tự sẽ được tổ chức tại 6 điểm, sau đó Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ hoàn thiện để trình Chính phủ trong tháng 7 tới.