Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền tham dự Phiên họp cấp cao về kiểm điểm 20 năm toàn cầu thực hiện Cương lĩnh Hành động Bắc kinh

6/10/2015 12:00:00 AM

Khóa họp lần thứ 59 của Ủy ban Địa vị Phụ nữ Liên hợp quốc (CSW 59) diễn ra tại Trụ sở LHQ Niu Oóc, Mỹ từ ngày 09/3/2015 đến 12/3/2015. Tham dự Hội nghị có sự tham gia đông đảo của các đại biểu đại diện Chính phủ, tổ chức đến từ 189 các quốc gia thành viên của LHQ và đại diện của nhiều tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ (NGO), các nhà hoạt động về bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ từ các khu vực trên toàn thế giới.


Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị do Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam làm trưởng đoàn  cùng với đại diện của các cơ quan thành viên Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam bao gồm Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc.  Tham dự Khóa họp có Bà Nguyễn Phương Nga, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, Niu Oóc, Mỹ. Tại Phiên khai mạc ngày 9/3/2015, Tổng thư ký LHQ đã đánh giá cao nỗ lực của các thành viên quốc gia  trong việc thực hiện Cương lĩnh hành động Bắc kinh và về những thành tựu mà các quốc gia đã đạt được trong việc thực hiện đầy đủ và bình đẳng quyền con người của phụ nữ và trẻ em gái, các thành tựu về bình đẳng giới và trao quyền năng cho phụ nữ.  Trong bài phát biểu của mình tại Phiên Khai mạc, ngài Tổng thư ký LHQ nhấn mạnh những thách thức mà các nước thành viên đang phải đối đầu trong tiến trình thực hiện bình đẳng giới như hậu quả của khủng hoảng kinh tế, tác động của biến đổi khí hậu, nhận thức về giới. Theo đó, các quốc gia thành viên cần tiếp tục thực hiện các hành động tiên quyết trong xây dựng luật pháp và thực thi luật pháp chính sách, chiến lược cũng như chương trình dành cho phụ nữ và trẻ em gái; tăng cường kiện toàn và hỗ trợ thể chế tổ chức về bình đẳng giới và trao quyền năng cho phụ nữ; thay đổi các khuôn mẫu về giới, thúc đẩy chuẩn mực văn hóa và thực tiễn đề cao vai trò tích cực và đóng góp của phụ nữ, xóa bỏ mọi phân biệt đối xử đối với phụ nữ.
Chia sẻ mối quan tâm chung của cộng đồng quốc tế, các thành viên đã đề cập đến thành công và thách thức trong thực hiện Cương lĩnh trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, giáo dục, văn hóa … nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái.
 Phát biểu tại Phiên họp toàn thể cấp cao ngày 9/3/2015,  Bộ trưởng  Phạm Thị Hải Chuyền đã nêu bật những thành tựu 20 năm qua Việt Nam không ngừng thực hiện trao quyền cho phụ nữ, thu hẹp khoảng cách giới và thúc đẩy bình đẳng giới. Sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương đã đem lại nhiều kết quả đáng khích lệ từ xây dựng luật pháp, chính sách đến việc thực thi bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trên thực tế. Hệ thống pháp luật được hoàn thiện. Luật Bình đẳng giới và Luật phòng, chống bạo lực gia đình đã được Quốc hội thông qua. Chính phủ phê duyệt và thực hiện hiệu quả các chiến lược, chính sách, chương trình hành động về sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới phù hợp với từng giai đoạn từ năm 1997 đến  nay và đến năm 2020. Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 được thực hiện với cam kết bố trí nguồn kinh phí từ Ngân sách nhà nước và huy động các tổ chức quốc tế và cộng đồng. Chương trình hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 được phê duyệt nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình; từng bước ngăn chặn và giảm dần số vụ bạo lực gia đình trên phạm vi toàn quốc.
Vai trò và địa vị của phụ nữ Việt Nam trong mọi mặt của đời sống kinh tế, chính trị và xã hội đã được nâng lên. Khoảng cách chênh lệch về giới trong tiếp cận giáo dục hầu như không còn trong tất cả các bậc học- thậm chí nhiều phụ nữ đạt được bằng đại học và cao đẳng hơn nam giới ở một số ngành nghề. 48,5% lực lượng lao động của Việt nam là phụ nữ. Tỷ lệ phụ nữ tham gia điều hành, quản lý doanh nghiệp đạt hơn 20%. Trong lĩnh vực chính trị, lần đầu tiên Việt Nam có 02 nữ Ủy viên Bộ chính trị, 02 nữ Phó Chủ tịch QH, 01 Phó Chủ tịch nước. Trên bình diện khu vực, Việt Nam đã tích cực và chủ động đưa ra nhiều sáng kiến để thúc đẩy địa vị của phụ nữ, đặc biệt là việc hình thành và phát triển mạng lưới doanh nhân nữ ASEAN. Việt Nam đã đạt được các chỉ số xếp hạng đáng khích lệ trong thực hiện bình đẳng giới của Liên hợp quốc, đứng thứ 3 trong khu vực ASEAN và thứ 47 trong 187 quốc gia trên thế giới tham gia xếp hạng.
Trong phát biểu, Bộ trưởng khẳng định bài học kinh nghiệm của Việt Nam là có sự thống nhất về nhận thức trong hệ thống chính trị; phát triển kinh tế cần gắn với tiến bộ xã hội, xóa đói, giảm nghèo, chú trọng hỗ trợ các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, nhất là phụ nữ; hình thành bộ máy quản lý nhà nước có hiệu quả và triển khai lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào các chương trình, sáng kiến ở các cấp; trao quyền cho phụ nữ cần gắn với khơi dậy ý chí vươn lên của chính họ.
Đồng thời, phát biểu của Bộ trưởng cũng chỉ rõ các thách thức mà Việt Nam phải đối mặt giải quyết như : Tư tưởng “trọng nam, coi thường phụ nữ” vẫn còn tồn tại trong xã hội. Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái vẫn còn ở các vùng, miền, dưới nhiều hình thức và mức độ khác nhau. Số liệu thống kê có tách biệt giới chưa đầy đủ dẫn đến những khó khăn cho việc xây dựng, thực hiện chính sách, chương trình can thiệp; Nguồn lực cho công tác bình đẳng giới- cả về nhân lực và tài chính- còn hạn chế làm cho khó có thể bao quát đầy đủ các khía cạnh của bình đẳng giới, phòng ngừa và giảm thiểu những tác động không mong muốn đến phụ nữ và trẻ em gái như tác động của biến đổi khí hậu, khủng hoảng kinh tế v.v........
Để đạt được các mục tiêu chiến lược của Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh, Bộ trưởng khẳng định Việt Nam cam kết tiếp tục thực hiện luật pháp chính sách về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ; phát triển kinh tế đi liền với tiến bộ xã hội, xóa đói, giảm nghèo; và đảm bảo tốt hơn nữa các quyền của phụ nữ và trẻ em gái thông qua việc thực hiện đồng bộ các giải pháp chiến lược và tăng cường hợp tác quốc tế cùng phấn đấu vì sự nghiệp chung.
Trong các ngày tiếp theo, Bộ trưởng sẽ tiếp tục tham gia các cuộc họp cấp cao, các sự kiện bên lề về tăng cường sự tham gia của lực lượng lao động nữ; thúc đẩy sự tham gia của nam giới và trẻ em trai trong thực hiện bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đồng thời, sẽ có các cuộc gặp tiếp xúc song phương với Giám đốc điều hành UN Women, Giám đốc UNFPA và Bộ trưởng Bộ Bình đẳng giới Hàn Quốc và một số các cuộc tiếp xúc khác.