Hà Nội: Hơn 44.500 lao động được giải quyết việc làm trong quý I/2023

3/24/2023 8:43:00 AM

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, trong quý I/2023, thành phố Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 44.573/162.000 lao động, đạt 27,5% kế hoạch giao trong năm. Trong đó, TP Hà Nội đã tạo việc làm cho 10.257 lao động từ xét duyệt hộ gia đình vay vốn từ nguồn vốn ngân sách ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội ước cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn TP Hà Nội với số tiền là 499,6 tỷ đồng.

 
 


TP Hà Nội cũng đưa 728 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng tại thị trường Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc; giải quyết việc làm cho 3.443 lao động thông qua hệ thống sàn giao dịch việc làm; tự tạo việc làm và qua tư vấn, giới thiệu việc làm của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ việc làm trên địa bàn TP là 30.142 lao động.

Tháng 3/2023, TP Hà Nội giải quyết việc làm cho 15.703 lao động, kết quả giải quyết việc làm quý 1/2023 tương đương cùng kỳ năm 2022.
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức 53 phiên giao dịch việc làm (trong đó có 01 phiên giao dịch việc làm chuyên đề việc làm bán thời gian) với 1.557 đơn vị, doanh nghiệp tham gia, tổng số nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh là 28.336 người; tổng số lao động được phỏng vấn là 10.946 lao động; số lao động được tuyển dụng tại phiên là 3.443 lao động.
20211028-083344.jpg
TP Hà Nội quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.295 trường hợp với số tiền 427 tỷ đồng; tư vấn giải quyết việc làm cho 12.603 người; hỗ trợ học nghề cho 232 người, số tiền hỗ trợ học nghề là 1,03 tỷ đồng.
Cùng với đó, thẩm duyệt, chấp thuận vị trí việc làm của người nước ngoài lao động tại Việt Nam cho 1.415 lượt doanh nghiệp với 2.202 vị trí; cấp mới 1.489 giấy phép; cấp lại 193 giấy phép; gia hạn 88 giấy phép cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; thông báo miễn cấp 83 trường hợp người nước ngoài không phải cấp giấy phép lao động.