Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà làm việc với Cục Trẻ em về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

3/22/2023 9:16:00 AM

 Ngày 21/3/2023, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thị Hà đã có cuộc làm việc với Cục Trẻ em về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Tham dự có lãnh đạo Cục Trẻ em, lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục.


Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác trẻ em quý I, năm 2023, Cục trưởng Cục Trẻ em Đặng Hoa Nam cho biết: Cục đã tham mưu trình Bộ ban hành 06 văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác trẻ em; tổ chức 01 hoạt động triển khai tại các địa phương, 02 hội nghị, 03 hội thảo, 02 lớp tập huấn về phòng chống tai nạn đuối nước, 02 đối thoại, 01 cuộc tọa đàm; Cục đã tham mưu, tổ chức các đoàn đánh giá của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương về việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Trung ương “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới” tại Bắc Kạn và Đà Nẵng; Sản xuất, phát sóng 12 Chương trình truyền hình vì trẻ em trên kênh VTV1; Sản xuất 09 Chương trình Chuyện nhà phát trên mạng xã hội Facebook.

Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 đã tiếp nhận 24.698 cuộc gọi đến, trong đó có 3.197 cuộc gọi tư vấn; Đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ nạn nhân của mua bán người tiếp nhận và tư vấn 263 cuộc gọi, chuyển tuyến để hỗ trợ cho 06 nạn nhân của mua bán người.    
Ngay từ đầu quý I năm 2023, Cục đã triển khai 14 đầu nhiệm vụ trong lĩnh vực trẻ em.Trong năm 2023, Cục Trẻ em tổ chức các sự kiện trọng tâm như: Tháng hành động Vì trẻ em, Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 7; Tiếp tục cập nhật, làm giàu cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia về trẻ em; Tổ chức các hoạt động kiểm tra, thanh tra chuyên đề về bảo vệ trẻ em và thực hiện quyền trẻ em…
Sau khi lắng nghe báo cáo, các ý kiến, đề xuất của lãnh đạo, công chức Cục Trẻ em về những thuận lợi, khó khăn trong công tác trẻ em, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đánh giá cao những nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Cục Trẻ em đối với công tác trẻ em, đặc biệt, trong các nhiệm vụ xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách về trẻ em, hướng dẫn, triển khai các mô hình về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và thực hiện quyền trẻ em.
Phát biểu chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về công tác trẻ em năm 2023, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh: Cục Trẻ em cần nghiên cứu, tham mưu Lãnh đạo Bộ trình Chính phủ phương án sửa đổi Nghị Định 114/2006/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về dân số và trẻ em; Xây dựng tờ trình lãnh đạo Bộ Dự thảo chỉ thị mới thay thế Chỉ thị số 20-CT/TW của Trung ương “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”. Cục Trẻ em cần tiếp tục hướng dẫn địa phương làm giàu Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia về trẻ em; Tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia hiệu quả, đúng quy định, tổ chức Tháng hành động vì trẻ em, Diễn đàn vì trẻ em năm 2023 thiết thực, hiệu quả có sức lan tỏa lớn đến các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về trách nhiệm thực hiện quyền trẻ em.