Bộ LĐTBXH: Công tác tiếp công dân, và giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng quy định pháp luật

4/5/2022 8:26:00 AM

Nhấn mạnh, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ LĐ-TB&XH đảm bảo đúng quy định pháp luật, Phó chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Lâm Văn Đoan đánh giá cao công tác tiếp công dân của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung có chất lượng hiệu quả, thể hiện qua quá trình xử lý một cách kịp thời những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân về lĩnh vực người có công. 


 Ông Lâm Văn Đoan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội làm trưởng đoàn tổ công tác của Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc
Ông Lâm Văn Đoan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội làm trưởng đoàn tổ công tác của Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc
Chiều ngày 04/4, tổ công tác của Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do  ông Lâm Văn Đoan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội làm trưởng đoàn đã làm việc với Bộ LĐTBXH về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016  đến ngày01/7/2021.
Tại Bộ LĐTBXH, Tổ công tác đã tiến hành khảo sát thực tế địa điểm tiếp công dân tại VKSND tối cao và nghe Chánh Thanh tra Bộ Nguyễn Tiến Tùng cho biết, trong kỳ báo cáo, Bộ đã tiếp 14.314 lượt công dân, trong đó tiếp thường xuyên là 12.552 lượt; tiếp định kỳ của Bộ trưởng 1.762 lượt.
Chánh Thanh tra nhấn mạnh, công tác phối hợp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục.
Ngoài việc chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ phối hợp với đơn vị đầu mối thực hiện tốt trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Bộ còn phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Sở LĐTBXH các địa phương và các cơ quan, ban, ngành khác trong giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, góp phần hạn chế tình trạng công dân khiếu kiện vượt cấp, kéo dài;
Các văn bản hướng dẫn, chuyển đơn đều được gửi cho công dân biết, đảm bảo đúng quy định tại Điều 9 Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ.
Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan phát biểu tại buổi làm việc
Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Bá Hoan phát biểu tại buổi làm việc
Về giải quyết khiếu nại tố cáo, trong kỳ báo cáo, Bộ đã tiếp nhận 4.761 đơn khiếu nại; 2.954 đơn tố cáo và 22.352 đơn kiến nghị, phản ánh. 100% đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền đã được Bộ hướng dẫn đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Đối với 16/16 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, đã được giải quyết đảm bảo thời hạn theo quy định; quyết định giải quyết khiếu nại được chấp hành, không có tình trạng khiếu nại kéo dài.
Cũng theo ông Nguyễn Tiến Tùng, trong kỳ báo cáo, tổng số đơn kiến nghị, phản ánh đã xử lý 22.249/22.352 đơn phải xử lý (đạt tỷ lệ 99,54%). Cùng với đó, 100% đơn, vụ việc do các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội chuyển đến đã được xử lý theo quy định.
“Đặc biệt, Bộ đã xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo từ năm 2012 (tên miền http://bold.khieunaitocao.com.vn) rất hiệu quả, rút ngắn thời gian xử lý đơn; giúp Bộ quản lý tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn. Hiện tại, Bộ đã cập nhật thông tin đơn của công dân vào cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo do Thanh tra Chính phủ quản lý, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo”, Chánh Thanh tra Bộ cho biết.
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc
Qua thảo luận, các thành viên đoàn giám sát cho rằng báo cáo đã phản ánh khá toàn diện tình hình, kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ LĐTBXH trong 5 năm qua; cung cấp nhiều số liệu cụ thể để minh chứng cho các đánh giá, nhận định về tình hình thực hiện, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2016-2021.
Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Lâm Văn Đoan, đánh giá cao công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ LĐTBXH. Báo cáo với các số liệu được làm hết sức đầy đủ, rõ ràng; kết quả xử lý các vụ việc khiếu nại kéo dài có hiệu quả tích cực.
Nhấn mạnh, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ LĐTBXH đảm bảo đúng quy định pháp luật, Phó chủ nhiệm Ủy ban Xã hội đánh giá cao công tác tiếp công dân của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung có chất lượng hiệu quả, thể hiện qua quá trình xử lý một cách kịp thời những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân về lĩnh vực người có công.
Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, theo ông Lâm Văn Đoan, việc giải quyết, xử lý hồ sơ tồn đọng, và các chính sách liên quan đến người có công có nhiều dấu ấn nổi bật, và nhiều thay đổi tích cực.
Ông cũng ghi nhận, trong giải quyết đơn thư do Quốc hội chuyển đến, Bộ đều trả lời cụ thể, nhanh và rõ ràng; công tác ứng dụng CNTT đã liên thông về dữ liệu, nhìn chung ngày càng tốt lên.
Tổ công tác trực tiếp kiểm tra công tác quản lý, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tiếp công dân tại Bộ LĐTBXH,
Tổ công tác trực tiếp kiểm tra công tác quản lý, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tiếp công dân tại Bộ LĐTBXH
Tổ trưởng Tổ công tác cũng đề nghị Bộ LĐTBXH tiếp tục bổ sung, hoàn thiện báo cáo để phục vụ buổi làm việc của Đoàn Giám sát với Bộ LĐTBXH trong thời gian tới.
Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Bộ LĐTBXH cảm ơn các đồng chí trong Tổ công tác đã làm việc với Bộ trên tinh thần thẳng thắn, cụ thể, giúp cho Bộ hoàn thiện thêm báo cáo, để công tác quản lý, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tiếp công dân ngày càng tốt hơn.
Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cũng làm rõ thêm những đề xuất, kiến nghị mà báo cáo nêu, cũng như tiếp thu những góp ý của các thành viên Đoàn giám sát.
Đồng thời, Thứ trưởng mong muốn đồng chí Lâm Văn Đoan, Phó chủ nhiệm Ủy ban Xã hội và các đồng chí trong Tổ công tác tục quan tâm, tạo điều kiện phối hợp với Bộ LĐTBXH, giúp Bộ, các đơn vị thuộc Bộ nhận thức sâu sắc hơn về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, giúp Bộ thực hiện tốt hơn, và sẽ tiếp tục tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm dân chủ, kịp thời, chính xác, vừa thấu tình, vừa đạt lý.