Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Chủ động phòng ngừa tai nạn lao động với nhiều giải pháp hiệu quả

3/18/2021 9:46:00 AM

Những năm gần đây, công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, giảm thiểu rủi ro tai nạn luôn được Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV chú trọng với nhiều giải pháp đa dạng, hiệu quả. Trong năm 2021, công ty tiếp tục nâng cao công tác an toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nố, bảo đảm an toàn cho người lao động


Nhận thức rõ việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phòng chống cháy nổ (PCCN), giảm thiểu rủi ro tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp không chỉ là tuân thủ các quy định của pháp luật mà còn là yếu tố quan trọng đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh của đơn vị, đảm bảo quyền lợi của người lao động, trong những năm gần đây, Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.

Theo đó, Công ty đã tổ chức phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn thể CBCNVC, thực hiện tốt các quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động để đảm bảo ATVSLĐ ngay từ đầu năm 2021; đảm bảo ngay từ ngày đầu, tháng đầu có 100% CBCNVC ở các tổ sản xuất, phân xưởng và các phòng ban đăng ký thi đua hưởng ứng phong trào đảm bảo ATVSLĐ - PCCN năm 2021.
Từ Công ty đến các phòng ban, phân xưởng tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung trong kế hoạch ATVSLĐ và bảo vệ môi trường năm 2021. Công ty phấn đấu đạt từ 95 - 100% kế hoạch đã được TKV phê duyệt. 
Cùng với đó, Công ty thực hiện đầy đủ công tác huấn luyện an toàn bước 1, bước 2, bước 3 theo quy định của TKV. Huấn luyện ATVSLĐ định kỳ cho các nhóm đối tượng theo qui định của Nghị định số 44/2016/NĐ-CP, ngày 15/5/2016 và Nghị định số 140/2018/ND-CP, ngày 8/10/2018. Đặc biệt, chú trọng huấn luyện cho người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ, huấn luyện công tác PCCC đạt 100% số lượng và chất lượng.
Bên cạnh đó, Công ty đã duy trì công tác kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra chấm điểm công tác ATVSLĐ. Qua các đợt kiểm tra phát hiện những tồn tại, yếu kém và đề ra biện pháp khắc phục kịp thời. Rà soát chỉnh sửa, bổ sung các quy trình, quy định, nội quy an toàn, các thiết bị trong dây chuyền sản xuất được cải tạo lại và đầu tư mới. Tổ chức thực hiện kịp thời các kiến nghị của đoàn thanh tra, kiểm tra về công tác ATVSLĐ.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Công ty trong năm 2021 và những năm tiếp theo là công tác môi trường, đặc biệt là các kho cảng, bến bãi chứa than. Công ty hướng tới xây dựng nhà máy sản xuất trong công viên, đặc biệt là cảng Cửa Ông (vì Công ty đang nằm trên mảnh đất vàng của Quảng Ninh) mà Cảng Cửa Ông là yết hầu của vùng than Cẩm Phả và TKV. Tập trung tối đa các nguồn lực để xây dựng Cảng cửa Ông thành "Cảng hình mẫu, cảng nằm trong lòng dân cư". Ngoài ra, Công ty duy trì chăm sóc và trồng cây xanh trên mặt bằng của Công ty theo quy hoạch. Duy trì ô tô tưới nước mặt bằng sản xuất và hệ thống phun sương dập bụi ở các nhà máy tuyển than, đường nội bộ đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp.
Bên cạnh đó, thực hiện trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và trang thiết bị phòng hộ cho người lao động, đảm bảo tiêu chuẩn và chất lượng. Bồi dưỡng chế độ độc hại cho người lao động đúng tiêu chuẩn, định lượng và thời gian. Chăm lo đến bữa ăn giữa ca cho CBCNVC đảm bảo an toàn vệ sinh thực phấm. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám độc hại, khám chữa bệnh thường xuyên đảm bảo kịp thời và nâng cao chất lượng trong việc khám chữa bệnh; cải thiện điều kiện làm việc và môi trường làm việc cho người lao động đảm bảo các quy chuẩn về ATVSLĐ - PCCN với tiêu chí "An toàn - Gọn gàng - Sạch đẹp".
Trong những năm tiếp theo, Công ty Tuyển than Cửa Ông tiếp tục thực hiện và không ngừng nâng cao hiệu quả chương trình tự chủ an toàn, phấn đấu giảm thiểu TNLĐ nặng, không để xảy ra tai nạn nhiều người trong một vụ và tai nạn chết người. Không đế xảy ra sự cố thiết bị loại I, loại II, giảm sự cố loại III, không đế xảy ra sự cố cháy nổ, thực hiện thành công nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được TKV giao.