Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan: Tập trung xây dựng các văn bản hướng dẫn Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)

1/18/2021 8:23:00 PM

“Năm 2021, Cục Người có công cần tập trung vào công tác xây dựng thể chế, triển khai xây dựng các văn bản hướng dẫn Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)”. Đây là chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021của Cục Người có công, diễn ra chiều 18/01/2021.


IMG-1803.JPG
Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan dự và chỉ đạo tại hội nghị
Nhiều hoạt động đã tạo dấu ấn sâu đậm, lan tỏa trong cộng đồng xã hội
Phát biểu tại Hội nghị, ông Đào Ngọc Lợi – Cục trưởng Cục Người có công nhận định, năm 2020, Cục Người có công đã hoàn thành tương đối toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác được giao, đặc biệt là công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo điều hành.
Theo đó, tại kỳ họp thứ 51, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua dự án Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi), với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%; trình Bộ ban hành Thông tư số 03/2020/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2020 hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với cựu chiến binh. Giai đoạn 2016-2020, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đề ra. Đã kịp thời thể chế hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về ưu đãi người có công với cách qua các thời kỳ.
IMG-1715.JPG
Cục trưởng Cục Người có công Đào Ngọc Lợi phát biểu tại hội nghị
Về công tác xác nhận, công nhận người có công với cách mạng, đến nay, về cơ bản các địa phương đã hoàn thành nhiệm vụ này. Với phương châm “không để người thực sự có công mà không được xem xét công nhận và thụ hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm, chăm sóc của Nhân dân”, giai đoạn 2016-2020, Cục đã thẩm định trình Bộ, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận và cấp bằng Tổ quốc ghi công với 3.847 liệt sĩ, cấp đổi lại hơn 90.000 bằng Tổ quốc ghi công; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn địa phương trong thực hiện công tác xác nhận người có công với cách mạng, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đồng thời chấn chỉnh, xử lý những dấu hiệu vi phạm.
Về công tác giải quyết hồ sơ tồn đọng, tính đến tháng 12/2020, công tác giải quyết hồ sơ tồn đọng theo Quyết định 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH đã cơ bản hoàn thành. Kết quả thực hiện, sau 03 năm đã tiếp nhận tổng số 6.722 hồ sơ. Trình Thủ tướng Chính phủ công nhận và cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với 2.204 liệt sĩ, trên 2.600 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Những hồ sơ không đủ điều kiện đã được kết luận rõ và giải thích cho đối tượng thấu tình, đạt lý. Đối với những hồ sơ cần tiếp tục bổ sung hoàn thiện sẽ xem xét giải quyết dứt điểm vào trước 31/7/2021.
Anh-2---1026.jpg
Phó Cục trưởng Cục Người có công Nguyễn Xuân Long trình bày báo cáo tại hội nghị
Bên cạng đó, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng đã được xây dựng và thực hiện trong năm 2020 và giai đoạn 2016-2020 tương đối toàn diện, ngoài trợ cấp thường xuyên còn có chế độ chăm sóc sức khỏe, cải thiện nhà ở, ưu đãi trong y tế, giáo dục đào tạo, sản xuất kinh doanh, việc làm. Đời sống của người có công không ngừng được nâng lên, mức chuẩn trợ cấp hàng tháng tăng từ 1.318.000 đồng năm 2015 lên mức 1.624.000 đồng năm 2020.
Với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau" khi đại dịch Covid-19 xảy ra, Cục đã chủ động, tích cực tham mưu cho Bộ để góp phần cho Bộ tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg về các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động ứng phó với dịch Covid 19, trong đó đã có 994.626 người có công, thân nhân người có công được hỗ trợ với số kinh phí chi trả khoảng 1.483 tỷ đồng.
Đặc biệt, giai đoạn 2016-2020, các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ đã tạo dấu ấn sâu đậm, lan tỏa trong cộng đồng xã hội như: Cầu truyền hình kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2017); Gặp mặt 500 thương binh nặng toàn quốc; Gặp mặt đại biểu là thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ nhân kỷ niệm 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc; Gặp mặt 300 Mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc...
Tập trung xây dựng các văn bản hướng dẫn Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan biểu dương và đánh giá cao nỗ lực, đoàn kết, cố gắng phấn đấu, khắc phục khó khăn và những kết quả quan trọng mà Cục Người có công đạt được trong thời gian qua như: trình Bộ, trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 51 dự án Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%; Công tác giải quyết hồ sơ tồn đọng theo Quyết định 408/QĐ- LĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ tính đến tháng 12/2020 đã cơ bản hoàn thành.
Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 -27/7/2020), Cục đã tham mưu cho Bộ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành địa phương tổ chức thành công nhiều hoạt động tri ân, chăm sóc người có công với cách mạng, trong đó tổ chức thành công Chương trình “Gặp mặt 300 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng toàn quốc”…
IMG-1844.JPG
Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan biểu dương những kết quả quan trọng mà Cục Người có công đạt được trong thời gian qua
Tuy nhiên, để tiếp tục thực hiện và hoàn thành tốt những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Cục trong năm 2021, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đề nghị lãnh đạo Cục Người có công tập trung vào công tác xây dựng thể chế, triển khai xây dựng các văn bản hướng dẫn Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi). Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền đặc biệt là những điểm mới của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)
Xây dựng kế hoạch, tham mưu với lãnh đạo Bộ tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong năm 2021 đối với người có công với cách mạng đảm bảo tôn vinh, tri ân, thiết thực, trang trọng, tạo dấu ấn sâu đậm và lan tỏa trong cộng đồng xã hội.
Tham mưu, xây dựng các chương trình, đề án phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực người có công trình Lãnh đạo Bộ như: cơ sở dữ liệu và số hóa hồ sơ người có công với cách mạng; tích hợp cơ sở dữ liệu, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, quy hoạch mạng lưới cơ sở nuôi dưỡng người có công với cách mạng, khảo sát mức sống trung bình của người có công theo Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãng đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng.
IMG-1935.JPG
Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan chụp ảnh kỷ niệm cùng tập thể Cục Người có công
Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan lưu ý Cục Người có công về việc xây dựng sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, số lượng cấp phó của Cục và các phòng trong Cục theo quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ và đảm bảo phù hợp với số biên chế công chức hành chính được giao. Đặc biệt là làm tốt công tác tư tưởng đối với các lãnh đạo cấp phòng dôi dư sau khi sắp xếp lại bộ máy.

Cuối cùng, Thứ trưởng đề nghị Cục Người có công, phát huy tinh thần sáng tạo, đoàn kết nội bộ, nâng cao chất lượng cán bộ công chức của Cục để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.