Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 của Uỷ ban Quan hệ lao động

8/13/2014 12:00:00 AM

Chiều ngày 12/8/2013, tại Trụ sở Bộ, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền đã chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm của Uỷ ban Quan hệ lao động. Tham dự có Thứ trưởng Phạm Minh Huân - Phó Chủ tịch Uỷ ban, ông Lê Xuân Thành - Trưởng bộ phận thường trực Uỷ ban, ông Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), ông Nguyễn Văn Thịnh – Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cùng thành viên Uỷ ban Quan hệ lao động và các đơn vị có liên quan.


Tại Hội nghị, ông Lê Xuân Thành đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2014, theo đó, Ủy ban Quan hệ lao động đã tập trung chỉ đạo, triển khai một số nhiệm vụ như: Tham gia ý kiến vào xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quan hệ lao động như dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội, dự thảo Luật An toàn và vệ sinh lao động, Nghị định hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động, Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ; Phối hợp triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp thông qua nhiều hình thức như xây dựng tài liệu hướng dẫn, phát hành sách hỏi đáp về Bộ luật lao động, tờ rơi, video tuyên truyền; Hỗ trợ các địa phương xây dựng Đề án Phát triển quan hệ lao động, thúc đẩy đối thoại thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể ngành, nhóm doanh nghiệp; Phối hợp hoàn chỉnh báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW trình Ban Bí thư về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp đồng thời chuẩn bị nội dung hội nghị sơ kết của Ban Bí thư vào ngày 02/7/2014; Phối hợp nắm tình hình, đề xuất các biện pháp và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động sau sự cố 13/5/2014 về việc nhân dân phản đối hành động của phía Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, một số phần tử quá khích đã kích động, lôi kéo người lao động tham gia diễu hành, đập phá, đốt nhà xưởng của một số doanh nghiệp tại Bình Dương và Đồng Nai; Giải quyết kịp thời các cuộc đình công không đúng trình tự pháp luật quy định, trong đó tổng 7 tháng đầu năm 2014, tổng số cuộc đình công cả nước đã giảm 17,4% so với cùng kỳ năm 2013, từ 224 cuộc xuống còn 185 cuộc đình công.
 
Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền phát biểu tại Hội nghị sơ kết
Về kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm, Ủy ban Quan hệ lao động sẽ tập trung chủ yếu vào 6 nội dung: Tiếp tục tham gia với cơ quan nhà nước trong việc hoàn thiện các dự án như Luật sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn và vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động; Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp; Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động đối thoại tại nơi làm việc; Duy trì đối thoại hàng năm giữa Ủy ban Quan hệ lao động với các hiệp hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Quan hệ lao động; Khảo sát, phân tích, đánh giá hiện tượng xã hội và nguyên nhân dẫn đến việc xảy ra sự có ngày 13/5 vừa qua trong công nhân lao động; Tiếp tục hỗ trợ củng cố và phát triển thiết chế ba bên về quan hệ lao động tại một số địa phương.
Sau khi nghe báo cáo, đa số các đại biểu đồng tình, nhất trí và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2014 và sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW của Ủy ban. Cụ thể là, vừa qua, Ban Bí thư đã có Kết luận số 96-KL/TW ngày 07/4/2014 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW. Để triển khai thống nhất, đồng bộ và có hiệu quả Kết luận số 96-KL/TW trên toàn quốc nhằm đẩy mạnh xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay và trong những năm tiếp theo, Ủy ban Quan hệ lao động đã xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai trong đó quy định rõ nhiệm vụ của 9 Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.
Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền yêu cầu các thành viên Ủy ban Quan hệ lao động tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, đồng thời xin ý kiến các ngành liên quan nhằm hoàn thiện Kế hoạch triển khai Kết luận số 96-KL/TW để trình Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới. Ngoài ra, Bộ trưởng đề nghị các bên cùng phối hợp, thống nhất xây dựng Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đại diện người sử dụng lao động trên cơ sở kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, hoàn thiện các quy định pháp lý, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức đại diện người sử dụng lao động.