Thư chúc mừng năm mới Xuân Giáp Ngọ 2014 của Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền

1/24/2014 10:48:18 AM

Thân ái gửi các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Ngọ. Trong không khí phấn khởi đón năm mới 2014 và Tết cổ truyền Giáp Ngọ, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, tôi thân ái gửi đến các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã và đang công tác trong ngành Lao động - Thương binh và Xã hội lời thăm hỏi và chúc mừng tốt đẹp nhất.


Năm 2013, vượt qua nhiều khó khăn thử thách trong bối cảnh không thuận của tình hình trong nước và quốc tế, đất nước ta tiếp tục đạt được những thành quả quan trọng. Kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng cao hơn và lạm phát thấp hơn năm 2012, an sinh xã hội được bảo đảm; chính trị - xã hội ổn định; vị thế nước ta trên trường quốc tế được nâng cao.

Đóng góp vào những thành tựu chung của đất nước, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã bám sát các Nghị quyết của Đảng, Chương trình công tác của Chính phủ; có kế hoạch cụ thể để triển khai các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch về lao động, người có công và xã hội đạt kết quả tích cực. Các chỉ tiêu kế hoạch về giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, dạy nghề, giảm nghèo, chăm sóc người có công, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội cơ bản hoàn thành. Các nhiệm vụ phát triển thị trường lao động, tiền lương, cải thiện quan hệ lao động, quản lý lao động người nước ngoài làm việc ở Việt Nam có đổi mới và đạt kết quả tích cực; an toàn, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hoạt động hiệu quả hơn, thiết thực đối với người lao động; bảo trợ xã hội, bình đẳng giới, hợp tác quốc tế, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí… có nhiều tiến bộ. Đạt được kết quả đó là nhờ có sự đoàn kết và nỗ lực to lớn của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Lao động- Thương binh và Xã hội từ Trung ương đến địa phương, được nhân dân, xã hội ghi nhận và đánh giá cao; đó là niềm vui, niềm cổ vũ to lớn và là động lực khích lệ toàn Ngành chúng ta tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Ngành, phấn đấu, tự tin bước vào một năm mới với khí thế và quyết tâm mới.

Năm 2014, nền kinh tế nước ta dự báo còn tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, đòi hỏi toàn Ngành phải tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, tổ chức thực hiện hiệu quả  Nghị quyết số 01 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội. Nhiệm vụ trọng tâm của Ngành là tiếp tục phát triển thị trường lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, người có công, giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.

Tôi mong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành  tiếp tục phấn đấu, đoàn kết, nhất trí, chủ động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. 

Chúc các đồng chí và gia đình một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chào thân ái.

 

 

               Phạm Thị Hải Chuyền

         Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự

      Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội