Năm 2004, Lạng Sơn có 95% người có công có mức sống bằng và cao hơn cộng đồng dân cư

1/25/2005 5:09:00 PM

Năm qua, tỉnh Lạng Sơn đã huy động mọi nguồn vốn và sự đóng góp của dân vào “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” để xây dựng 50 căn nhà tình nghĩa tặng các gia đình liệt sĩ, thương binh gặp khó khăn. Trong giai đoạn “nước rút”, tỉnh tập trung xây dựng 27 căn nhà tình nghĩa, phấn đấu hoàn thành và bàn giao cho các gia đình chính sách trước Tết Nguyên đán Ất Dậu, tạo điều kiện cho các gia đình đón Xuân vui Tết. Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh 95% gia đình đối tượng chính sách và người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn cộng đồng khu dân cư. Đây là việc làm rất đáng trân trọng, được cấp uỷ, chính quyền, các đoàn thể địa phương “vào cuộc", khơi dậy lòng nhân ái, tình làng nghĩa xóm, và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” của các dân tộc Việt Nam nói chung và đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn nói riêng. Đức Tùng