Bắc Giang: gần 10.600 đối tượng được giải quyết chế độ chính sách

12/11/2004 1:09:00 AM

Sau hơn 2 năm giải quyết chế độ chính sách Theo Quyết định 47/TTg của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết chế độ chính sách cho quân nhân tham gia trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, đến nay Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã xét duyệt đề nghị quân khu giải quyết chế độ 10.584 đối tượng. Trong đó, đã chi trả xong 4.952 đối tượng. Người được chi trả nhiều nhất là 6,09 triệu đồng, thấp nhất là 840 nghìn đồng. Do quán triệt và triển khai tốt Quyết định 47, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã được Bộ Quốc phòng tặng băng khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đây là một trong 8 đơn vị được Bộ Quốc phòng khen thưởng./. Nguyễn Văn Huấn