anh_qc_truot_phai
anh_qc_truot_trai
Trang chủ Giới thiệu

Lãnh đạo Bộ

LÃNH ĐẠO BỘ lao động - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  • Bộ trưởng

  • Đào Ngọc Dung

  • Điện thoại: (84-4)38258875


  • Thư ký: Vũ Xuân Hân

  • Điện thoại: 84-02438.253933


  • Chi tiết