Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vì sự tiến bộ của Phụ nữ

Ngày cập nhật: 22-10-2012
Nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, Uỷ ban Quốc gia Vì sự tiến bộ Phụ nữ đã tổ chức buổi Toạ đàm “Bàn về giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vì sự tiến bộ của Phụ nữ”.

Tham dự buổi toạ đàm có: Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội; Thường trực nhóm nữ Đại biểu Quốc hội Việt Nam; Thành viên Uỷ ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam; Đại diện Lãnh đạo nữ của một số Bộ, ngành, UBND một số tỉnh, thành phố; Đại sứ, đại diện một số tổ chức Quốc tế tại Việt Nam.

Các chủ đề được đưa ra tại buổi toạ đàm là: Nâng cao năng lực lãnh đạo cho phụ nữ trong lĩnh vực Nhà nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; định hướng công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới ở Việt Nam của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vì sự tiến bộ của Phụ nữ các cấp: thực trạng và giải pháp; vai trò của Uỷ ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội và nhóm nữ Đại biểu Quốc hội trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ; Những tồn tại, thách thức cần giải quyết trong công tác cán bộ nữ; kinh nghiệm thúc đẩy sự tham gia của Phụ nữ trong quản lý và lãnh đạo tại Canada; kinh nghiệm của các Quốc gia về Phụ nữ và bình đẳng giới…Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Những thành quả đạt được trong hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam trong nhiều năm qua ngoài những cố gắng, nỗ lực phát huy tối đa các nguồn lực trong nước, Việt Nam đánh gia cao sự ủng hộ và hợp tác của các nước và cộng đồng quốc tế. Để thực hiện hiệu quả công tác này, bên cạnh vai trò của Nhà nước là tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi, cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các nhà quản lý, các nhà khoa học, các tổ chức chính trị - xã hội…Đấy cũng là trách nhiệm chung của mỗi tổ chức, mỗi công dân và mỗi quốc gia, đồng thời cũng đòi hỏi sự liên kết, hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia, khu vực và trên quy mô toàn cầu. Buổi toạ đàm là cơ hội để đưa ra các sáng kiến và giải pháp cho việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vì sự tiến bộ phụ nữ. Đồng thời trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về sự phối hợp hoạt động của các cơ quan có liên quan để đạt được những kết quả tốt nhất, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước một cách bền vững.Bộ trưởng Phạm Thị Hải ChuyềnBà Pratibha - Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam

Phát biểu tại buổi toạ đàm, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền nhấn mạnh: công tác vì sự tiến bộ của Phụ nữ trong thời gian qua đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp bình đẳng giới tại Việt Nam. Trong nhiều thập kỷ qua, Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành đã có nhiều nỗ lực thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ, coi đây là một trong những mục tiêu lớn trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Việt Nam là một trong 6 quốc gia đầu tiên trên thế giới tham gia ký kết Công ước về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt với phụ nữ. Năm 1993, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức thành lập Uỷ ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam trên cơ sở kiện toàn UBQG về Thập kỷ của phụ nữ Việt Nam và tiếp tục được kiện toàn vào các năm 2001, 2008. UBQG được xác định là tổ chức phối hợp liên ngành đảm bảo tính Đại điện của những Bộ ngành chủ chốt có liên quan mật thiết đến chính sách về phụ nữ và là cơ quan đầu mối có nhiệm vụ tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ trong việc ban hành cơ chế, chính sách, triển khai các hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới ở Việt Nam.

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   refresh capcha

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Quyết định số 261/QĐ-LĐTBXH về việc đổi tên Trường Cao đẳng nghề Đại An thành Trường...Công văn số 870/LĐTBXH-VP v/v báo cáo tổng kết thi hành Nghị định về công tác văn...Quyết định số 272/QĐ-LĐTBXH về việc thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao...Quyết định số 260/QĐ-LĐTBXH v/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên...Quyết định số 259/QĐ-HĐPHPBGDPL về ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp...Giấy mời số 780/GM-LĐTBXH tọa đàm về thực trạng và định hướng phát triển quan hệ lao...Công văn số 717/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 697/LĐTBXH-TCCB v/v thống kê thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng...Công văn số 672/LĐTBXH-TE v/v hướng dẫn công tác trẻ em năm 2019Công văn số 665/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2018Công văn số 661/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018Công văn số 661/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018Công văn số 655/LĐTBXH-BĐG v/v mời tham dự Hội thảo tham vấn xây dựng kế hoạch thực...Công văn số 654/LĐTBXH-BĐG v/v cung cấp thông tin về các sản phẩm truyền thông về...Công văn số 616/LĐTBXH-TCGDNN v/v xin ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi điểm m...Công văn số 51/KHLĐ-QLKH v/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2019 và...Công văn số 596/LĐTBXH-TCGDNN v/v bổ sung lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng...Công văn số 595/LĐTBXH-BĐG v/v báo cáo tình hình triển khai Mô hình Cơ sở trợ giúp...Công văn số 591/LĐTBXH-BTXH v/v tăng cường triển khai thưc hiện trợ giúp xã hội đối...Công văn số 566/LĐTBXH-KHTC v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày...Công văn số 471/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhQuyết định số 13/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định số 98/QĐ-LĐTBXH v/v ban hành Chương trình công tác lĩnh vực lao động,...Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" năm 2018Quyết định số 10/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định về việc khen thưởng tổng kết năm 2018Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng tổng kết năm 2018Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Công văn số 121/LĐTBXH-VP v/v báo cáo kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn...
Quyết định số 261/QĐ-LĐTBXH về việc đổi tên Trường Cao đẳng nghề Đại An thành Trường...Công văn số 870/LĐTBXH-VP v/v báo cáo tổng kết thi hành Nghị định về công tác văn...Quyết định số 272/QĐ-LĐTBXH về việc thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao...Quyết định số 260/QĐ-LĐTBXH v/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên...Quyết định số 259/QĐ-HĐPHPBGDPL về ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp...Giấy mời số 780/GM-LĐTBXH tọa đàm về thực trạng và định hướng phát triển quan hệ lao...Công văn số 717/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 697/LĐTBXH-TCCB v/v thống kê thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng...Công văn số 672/LĐTBXH-TE v/v hướng dẫn công tác trẻ em năm 2019Công văn số 665/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2018Công văn số 661/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018Công văn số 661/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018Công văn số 655/LĐTBXH-BĐG v/v mời tham dự Hội thảo tham vấn xây dựng kế hoạch thực...Công văn số 654/LĐTBXH-BĐG v/v cung cấp thông tin về các sản phẩm truyền thông về...Công văn số 616/LĐTBXH-TCGDNN v/v xin ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi điểm m...Công văn số 51/KHLĐ-QLKH v/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2019 và...Công văn số 596/LĐTBXH-TCGDNN v/v bổ sung lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng...Công văn số 595/LĐTBXH-BĐG v/v báo cáo tình hình triển khai Mô hình Cơ sở trợ giúp...Công văn số 591/LĐTBXH-BTXH v/v tăng cường triển khai thưc hiện trợ giúp xã hội đối...Công văn số 566/LĐTBXH-KHTC v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày...Công văn số 471/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhQuyết định số 13/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định số 98/QĐ-LĐTBXH v/v ban hành Chương trình công tác lĩnh vực lao động,...Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" năm 2018Quyết định số 10/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định về việc khen thưởng tổng kết năm 2018Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng tổng kết năm 2018Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Công văn số 121/LĐTBXH-VP v/v báo cáo kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn...